İletkenlik

Alm. Leitfähigkeit, Konduktanz (f), Fr. Conductibilité, conductivité (f), İng. Conductivity. İletken olma hali. Cisimlerin veya ortamların, kütlelerinin bir noktasından diğerine ısı veya elektriği az çok iletmesi özelliği.

Isı iletkenliği: Bir cismin ısıyı iletme kabiliyeti. Isının yayılmasındaki mevcut yollardan birisi de iletim yoludur. İletim sırasında ısı, moleküler hareketle taşınır. Isı, ısıtılan cisimden diğer kısımlara moleküler etkileşimle ve mekanik enerjinin değişimi ile yayılır. Gazlarda, sıcak kısmın molekülleri, diğer taraftaki moleküllerle karışır ve hızlarının verdiği kinetik enerjiyi yavaş hareket eden moleküllere verirler.

Hemen hemen her cisim bir ölçüde ısı iletir. Bir cisimde, birim sıcaklık farkında, birim kesitten birim zamanda iletilen ısı, o cismin ısı iletim katsayısı olarak isimlendirilir. Isı iletim katsayısı en yüksek olan cisim en iyi iletkendir. Hayvan ve bitkilerden kaynaklanan cisimler genellikle kötü iletkendirler, gazlar ise hemen hemen hiç iletken değildirler. Isı yayılımında diğer iki yol, ısının kütle hareketiyle iletimi olan konveksiyon ve ısının dalga hareketiyle iletimi olan radyasyondur.

Elektrik iletkenliği: Bir cismin elektrik iletme kabiliyetidir. Elektrik ileten maddelerin atom yapısındaki elektronlar atom çekirdeklerine gevşek bağlanmıştır. Eğer böyle bir cisme elektrik alanı tatbik edilirse, atomlar arasında serbest elektron akımı ortaya çıkar. Gümüş, bakır, altın ve alüminyum iyi iletken oldukları halde, gaz ve sıvılar iyonize olmuş durumda elektrik akımı iletirler.

İletkenlik

İletken olma durumu.

İletkenlik

Türkçe İletkenlik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. conductibility, conductivity, conductance

İletkenlik

iletken olma durumu.

İletkenlik

Türkçe İletkenlik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Leitfähigkeit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Terbiyum
3 yıl önce

Buharlaşma Isısı: 70 Kaynaşma (füzyon) Isısı: 3.9 Elektriksel iletkenlik: 0.009 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.044 WebElements.com – Terbium16...

Terbiyum, Element, Kimya, Taslak
Direnç
3 yıl önce

belli bir mukavemeti olan devre elemanı, rezistör Elektriksel özdirenç ve iletkenlik - Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans...

Direnç, Direnç (elektrik), Direnç (elektronik), Mukavemet, Anlam ayrım
Yarı iletken
3 yıl önce

tersine dirençleri, sıcaklık arttıkça azalır. Son olarak; istenirse, iletkenlik özellikleri saflıkları “doping” adı verilen yöntem ile bozularak kolaylıkla...

Yarı iletken, Arsenik, Bakır, Elektrik, Elektron, Elektronik, Fizik, Fosfor, Galyum, Germanyum, Isı
Bizmut
3 yıl önce

doğal diyamanyetik elementtir ve metaller arasındaki en düşük termal iletkenlik değerlerinden birine sahiptir. Bi, periyodik tablonun Va grubundaki azot...

Bizmut, Alaşım, Bakır, Cam, Eczacılık, Element, Kimya, Kurşun, Metal, Periyodik tablo, Seramik
Ohm
3 yıl önce

Siemens {\displaystyle {\mbox{Ohm}}={\frac {\mbox{Volt}}{\mbox{Amper}}}={\frac {1}{\mbox{Siemens}}}} Siemens, elektriksel iletkenlik birimi Georg Simon Ohm...

Ohm, Cıva, Direnç, Elektrik, Georg Simon Ohm, Siemens, İletken, Milletlerarası Elektrik Kongresi, Gerilim (elekrik)
Ernst Werner von Siemens
6 yıl önce

Alman mucit ve iş insanı. Siemens şirketinin kurucusu ve elektriksel iletkenlik biriminin isim babasıdır. Werner Siemens, Hannover yakınlarındaki Lenthe'de...

Ernst Werner von Siemens, Almanya ülke bayrağı, Almanya, 13 Aralık, 1816, 1847, 1892, 1 Kasım, 6 Aralık, Alman, Biyografi
Elektrik akımı
3 yıl önce

Ferromıknatıslık ve atomik spekstroskobi gibi, süper iletkenlik kuantum mekaniğinin bir olgusudur. Süper iletkenlik Meissner etkisi ile karakterize edilmiştir....

Elektrik akımı, Elektrik akımı
Hall etkisi
3 yıl önce

yönde akım geçer. Geçen akıma göre her iki doğrultuda da iletkenlik ölçüldüğünde iletkenliğin manyetik alanının tersiyle doğru orantılı olduğu görülür...