ilgün

(Farsça) Kadın ismi - Halk, ahali.

Yanıtlar