İLGI (inglizce) türkçe anlamı
1. Relationship
İLGI (türkçe) anlamı
2. dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi
3. kimyasal koşullar eş ya da birbirine çok yakın olduğunda öğelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
4. belirli bir olay ya da etkinliğe yakınlık duyma
5. ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma
6. dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
7. bir kimsenin karşı cinse duyduğu eğilim
8. yakınlık
9. belirli bir olay ya da etkinliğe yakınlık duyma
ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.
İLGI (türkçe) anlamı
10. (Türkçe). 1. İki nesne arasındaki bağ
11. alaka. 2. Kimyada bir cismin başka bir cisimle birleşmeye olan meyli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
İLGI (türkçe) ingilizcesi
1. n. relation
2. connection
3. attachment
4. involvement
5. interest
6. affinity
7. concern
8. attention
9. liking
10. bearing
11. care
12. connexion
13. curiosity
14. pertinence
15. reference
16. regard
17. relationship
18. relativeness
19. relevance
20. relevancy
21. respect
22. solicitude
23. sympathy
İLGI (türkçe) fransızcası
1. rapport [le]
2. relation [la]
3. intérêt [le]
4. affinité [la]
5. apartenance [la]
6. attention [la]
7. connexion [la]
8. liaison [la]
İLGI (türkçe) almancası
1. n. Beziehung
2. Bezug
3. Interesse
4. Teilnahme
5. Wahlverwandtschaft
6. Zuspruch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ilgi Zamiri

İlgi zamiri -ki, Türkçedeki ek halindeki tek zamirdir ve belirtili isim tamlamalarında ikinci kısmın (tamlananın) yerine geçer.

İlgi Diyagramı

İlgi diyagramı yazı halindeki verileri mantıksal bir şekilde organize etmek için kullanılan bir yöntemdir. Japon antropolojist Jiro Kawakita tarafından 1960’larda tanıtılmıştır.İlgi diyagramı 7MP olarak da söz edilen yedi yönetim aracından birisidir.

Ilgi Eki

İlgi eki veya tamlayan eki, dilbilgisinde bir varlığın kime ait olduğunu bildiren "-in" eki. Türkiye Türkçesinde "-ın, -in, -un, -ün" şekillerine sahiptir.

İlgi Ekleri

İlgi eki veya tamlayan eki, dilbilgisinde bir varlığın kime ait olduğunu bildiren "-in" eki. Türkiye Türkçesinde "-ın, -in, -un, -ün" şekillerine sahiptir.

Cognomen

Cognomen ("bilinen adıyla") anlamına gelen Latince bir isimlendirme terimidir. Köken olarak Roma isimlendirme geleneği' ne göre bir Roma Yurttaşının 3. ismidir.