İlhan Baran

Kısaca: Türk entelektüalizminin seçkin bir kişiliğini temsil eden İlhan Baran, antik Anadolu uygarlığından günümüze değin uzanan ileri çizgiyi özgün bir değerlendirme süzgecinden geçirerek müziksel anlatım gereçlerini kökleriyle kavrayan çağdaş bir senteze yönelmiştir. ...devamı ☟

Türk entelektüalizminin seçkin bir kişiliğini temsil eden İlhan Baran, antik Anadolu uygarlığından günümüze değin uzanan ileri çizgiyi özgün bir değerlendirme süzgecinden geçirerek müziksel anlatım gereçlerini kökleriyle kavrayan çağdaş bir senteze yönelmiştir. O bir “Seçkici”dir; Oysa seçilmesi gerekeni tarihsel / insancıl köklerden çıkartmayı amaçlar. Antik Yunan modlarını yada geleneksel müziğimizin makamsal ve ritmik sistemlerini çağdaş bakışla yeniden ifadelendirir. Böylece bilinçle yaratılmış bir soyutlama katına ulaşır. “Üç Soyut Dans” , “Mavi Anadolu” , “Töresel Çeşitlemeler” gibi başlıklar, aslında yapıtlarının özünü belirten ipuçlarıdır.

Ankara’daki Atatürk Lisesinde öğrenim yaparken müzik öğretmeni Ziya Aydıntan’ın özendirmesiyle Ankara Devlet Konservatuarına giren BARAN, önce Fromme ile kontrbas çalışmış, bir yıl sonra kompozisyon bölümüne geçerek Adnan Saygun’un öğrencisi olmuştur. Bu dönemde Selçuk Gündemir ile piyano, Ruşen Ferit Kam ile geleneksel sanat müziği, Muzaffer Sarısözen ile halk müziği ve konservatuar dışında Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalışmıştır. 1960’da kompozisyon bölümü ileri devreyi bitiren besteci, 1962’de devlet bursu ile Paris’e gönderilmiştir. Ecole Normale de Musique ‘de Henri Dutilleux’nun kompozisyon öğrencisi olarak öğrenim yapmış, okulu bitirdikten sonra Paris radyo-televizyonunda Maurice Ohana’nın yönetmekte olduğu somut müzik kurslarına katılmıştır.

1965’de yurda dönen BARAN, Ankara devlet Konservatuarında kompozisyon öğretmeni olmuş, yeni kuşak bestecilerimizin yetişmesinde öncü rol oynamıştır. Örneğin son kuşak bestecilerimizden Fazıl Say ve Muhiddin Dürrüoğlu Demiriz, O’nun öğrencisiydi . İlhan BARAN’ın 1964 yılında Paris’te bestelediği “Üç Bagatel” geleneksel müziğimizin bir soyutlamasıdır. Yurda döndüğü yıllarda halk müziği gereçlerine eğilerek yazdığı üflemeliler beşlemesi için “Demet” adlı yapıtında, dörtlü armoni dizgisinden yararlanmıştır. 1975 yılında bestelediği keman, viyolonsel ve piyano için “düşünümler” i , kendisi “bir çeşit psikolojik atmosfer” olarak niteler. 1980’li yıllarda tamamladığı orkestra yapıtı “töresel çeşitlemeler” üç notalık bir çekirdek üzerine (re, do diyez, si bemol) kurulmuştur. 10 bölümden oluşan yapıt boyunca bu çekirdek değişik açılımlara girer, zaman zaman atonal yada amodal paleti içerir; orkestra gurupları daha çok birere renk ve atmosfer öğesi olarak kalır. BARAN’ın bu yapıtı henüz seslendirilmemiştir.

        İlhan BARAN’ın müziği üzerine bestecimiz ve müzik tarihçimiz Ertuğrul Oğuz Fırat’ın değerlendirmesi özetle şöyledir:”BARAN’ın sayısı az olan yapıtlarının her birinde, bir öncekine oranla ezgisel soyutlamayı geliştiren, olağan üstü bir titizlikle hazırlandığı hemen belli olan, tartısal özlenmeye doğru çarpıcı bir yöneliş görülür. Çağdaş müziğimizin gelişme çizgisinde önemli bir yükselişi belirleyen BARAN’ın, gelecek kuşakları hazırlanmasında çok sağlam bir basamağı oluşturduğu açıkça görülmesi gereken bir noktadır.”


        Bestecimizin bütün yapıtları basılmıştır. Yapıtlarının hakları kendisine aittir. İlhan BARAN’ın başlıca yapıtları şunlardır:


ORKESTRA VE ODA MÜZİĞİ ESERLERİ

1) “Töresel Çeşitlemeler”, orkestra eseri.

2) “Yaylılar Dörtlüsü”, oda müziği eseri.

3) “Demet”, flüt, obua, klarnet, korno ve fagot için.

4) “Dönüşümler”, keman, viyolonsel ve piyano için.

5) “Dört parça”, iki flüt için.

ŞAN & PİYANO VE KORO ESERLERİ

1) “Uygulamalar”, (birinci albüm) bas ve piyano için.

2) “Uygulamalar”, (ikinci albüm) bas ve piyano için.

3) “Dört Zeybek”, bas ve piyano için.

4) “Eylül Sonu”, karma koro için.

5) “Ezgi Demeti”, karma koro için.

6) “Şarkılar”, karma koro için.

SOLO ÇALGI ESERLERİ

1) “Sonatin”, keman için tek bölüm.

2) “Küçük Suit”, piyano için.

3) “Üç Bagatel”, piyano için.

4) “Üç soyut dans”, piyano için.

5) “İki sesli sonatin”, piyano için.

6) “Siyah – Beyaz”, piyano için.

7) “Mavi Anadolu”, piyano için.

8) “Çocuk Parçaları”, piyano yada klavsen için.

Not: İlhan Baran’ın Danhauser’den genişleterek yazdığı “Temel Müzik Kuralları” adlı bir teori kitabı da vardır.

Kaynak

http://www.beethovenlives.net/ilhan_baran.htm

İlgili konular

müzik müzisyenler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Seyit Yöre
2 yıl önce

profesyonelleşmesine başladı. Sanatsal yönde ilerlemeyi hedeflerken Prof. İlhan Baran, Prof. Muammer Sun ve Prof. Ertuğrul Bayraktarkatal'ın önünde verdiği...

Seyit Yöre, 1974, 1994, 2001, 2003, 2005, Hacettepe Üniversitesi, Kayseri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ertuğrul Bayraktarkatal, İlhan Akıncan
Ayhan Baran
3 yıl önce

Ayhan Baran (3 Nisan 1929, Ankara - 24 Temmuz 2014) Cumhuriyet dönemi şan ve opera sanatçısıdır. Avrupa’daki etkinliklerine 1959 yılında Münih’te Bavyera...

Ayhan Baran, 1929, 1959, 1961, 1963, 1967, 1968, 1969, 1985, 1987, Avrupa
Çolpan İlhan
4 ay önce

"Çolpan İlhan hayatını kaybetti". Milliyet. 25 Temmuz 2014. 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2014.  ^ "Çolpan İlhan son...

Tamirci Parçası
3 yıl önce

Ayhan Işık Filiz Akın Gülsüm Kamu Önder Somer Necdet Tosun Çolpan İlhan Hüseyin Baradan Vahi Öz Nubar Terziyan IMDb'de Tamirci Parçası SinemaTürk'te Tamirci...

Ümran Baradan
3 yıl önce

Ümran Baradan, (d. 4 Şubat 1945; İzmir, Türkiye - ö. 3 Mart 2011, İzmir, Türkiye), Türk seramik sanatçısı, ressam. Dedesi şair İsmail Hakkı Baradan, babası...

Gecenin Kanatları
3 yıl önce

Arif Erkin - Hasan (Yusuf babası) Cezmi Baskın - Yusuf koç Alper Kul - Baran Teoman Kumbaracıbaşı - Hikmet Ali Barışık - Fiko (Yusuf erkek arkadaş) Ferit...

Ekmekçi Kadın (film, 1965)
3 yıl önce

başlıca oyuncuları, Türkân Şoray İzzet Günay Çolpan İlhan Kenan Pars Efgan Efekan Kadir Savun Hüseyin Baradan Nubar Terziyan Senih Orkan Mürüvvet Sim Nezihe...

Ahmed Arif
3 ay önce

Unutamadığım: Grup Baran - Unutamadığım Uy Havar!: Ahmet Kaya - Oy Havar Vay Kurban: Cem Karaca - Vay Kurban Vay Kurban: Grup Baran - Seni Sevmek Felsefedir...

Ahmed Arif, 1940, 1955, 1968, 2006, Ahmet Oktay, Ankara İœniversitesi, Biyografi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Diyarbakır, Gazete