İlhan Mimaroğlu

Kuruluş döneminin ünlü mimarlarından Kemalettin Bey’in oğlu olan İlhan Mimaroğlu’nun buluşçu kişiliği, bestelerine olduğu kadar, yazdığı müzik eleştirilerine, deneme ve anılarına yansımıştır. Onu sadece besteci olarak değil, aynı zamanda müzik eleştirmeni, radyo programcısı ve bir yazar kimliğiyle de tanımak gerekir.

İlhan Mimaroğlu (1926) Türk besteci, yazar.

Kuruluş döneminin ünlü mimarlarından Kemalettin Bey’in oğlu olan İlhan Mimaroğlu’nun buluşçu kişiliği, bestelerine olduğu kadar, yazdığı müzik eleştirilerine, deneme ve anılarına yansımıştır. Onu sadece besteci olarak değil, aynı zamanda müzik eleştirmeni, radyo programcısı ve bir yazar kimliğiyle de tanımak gerekir.

1959 yılında New York’a yerleşen Mimaroğlu, Türkiye ile hep yakın ilişkiler içinde olmuştur. İstanbul ve Ankara radyolarında başlattığı “ÇAĞIMIZIN BESTECİLERİ” adlı programı New York’dan sürdürmüş ve ayrıca jazz programları hazırlamıştır. 1961 yılında Türkiye’de ilk baskısı yapılan MÜZİK TARİHİ kitabının baskıları yenilenmiş, bunu yeni kitapları izlemiştir. 1990’lı yıllardan başlayarak gazetelerde müzik yazıları ve denemeler de yazmıştır.

Küçük yaşta babası ölen Mimaroğlu, mühendis olan üvey babasının evinde büyümüştür. 1945 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1949’da Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Ankara’da kısa bir süre Hayrullah Duygu’dan klarnet dersleri almış, daha sonra kendisini bütünüyle müziğe adamıştır. Bu dönemde radyoda programcılık yapmış ve müzik yazıları yazmıştır.

1955 yılında Rockfeller bursuyla iki yıl için New York’a giden Mimaroğlu, Columbia Üniversitesi’nde Paul Henry Lang’ın müzikoloji ve Dogulas Moore’ın kompozisyon derslerini izlemiştir.

1959 yılında yeniden ABD’ye giderek New York’daki The Record Hunter plak firmasında repertuar uzmanlığı ve “Voice of America” radyosunda sanat eleştirmenliği yapmıştır.

1963 yılından itibaren Columbia Üniversitesi’nde Usaçevski yönetiminde öğrenim gören besteci, elektronsal müzikte sanat mastırı drecesini almıştır. Bu dönemde Edgar Varése ve Staphan Wolpe ile kompozisyon çalışmıştır. Daha sonra Columbia Üniversitesi’nde elektronsal müzik dersleri veren Mimaroğlu, 1968 yılında Fransız Radyosu’nun daveti üzerine Müzik Araştırmaları Merkezi Stüdyosu’nda çalışmalarını sürdürmüş, 1971-72’de Guggenheim Ödülü’nü kazanmıştır.

İlhan Mimaroğlu, “öncü müzik” anlayışındadır. Atonalitenin “çağrışımlara uygun düştüğü” görüşündedir. Elektronik yapıtlarını conventional stüdyo ortamına göre yazmakta, elektronsal gereçlerle kısıtlanmaktan kaçınmakta ve tını reklernini öne çıkarmayı yeğlemektedir.

Yaratılarının yanı sıra, sayısı yüzleri bulan müzik yazılarıyla katkılar getiren sanatçı, Cumhuriyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde yayınlanan yazılarıyla yankı uyandırmıştır.

Besteci, ASCAP üyesidir.

BAŞLICA YAPITLARI

İlhan Mimaroğu’nun yapıtlarını “geleneksel çalgılar için” ve “elektronsal gereçler için” iki grupta ele almak olanaklıdır. Onun geleneksel çalgılar için yazdığı yapıtlar doğal olarak yine “öncü” niteliktedir.

GELENEKSEL ÇALGILAR İÇİN
 • Monologlar, klarnet ve viyola için.
 • Püç parça, 1952.
 • Pices Sentimentales, piyano için.
 • Anı ve Günce Sonatı, piyano için.
 • Rosa, piyano için, 1978.
 • Valses ignobles et sentencieuses, piyano için.
 • Yaylı dördüller.
 • Yaylı çalgılar için gece ezgileri.
 • Sessions, piyano için, 1977.


SES BANTI VE ÇALGI YADA ŞARKI ORTAMI İÇİN
 • Music Plus One, keman için.
 • Still Life, viyolonsel için, 1980.
 • Sleepsong for Sleeper, klarnet, piyano ve elekronik teyp için.


ELEKTRONİK MÜZİK
 • Görsel Çalışma, 1965.
 • Immolation Scene, söz ve şarkı için, 1983.
 • Prelüdler, manyetik teyp için, 1966-76.
 • Jean Dubuffet’in Coucou Bazar’I için müzik.
 • Le Tombeau d’Edgar A. Poe, 1964.
 • Besteci ve Çalgıcı için piyano müziği, 1976.
 • La Ruche, viyolonsel, klavsen, piyano ve elektrikli aygıtlar için.
 • Intermezzo, 1964.
 • Bowery Bum, 1964.
 • Wings of the Delirious Demon 1969.
 • Sing me a song of Songmy, 1971.
 • Tract, ses ve elektronsal için, 1972-74.
 • To Kill a Sunrise, 1974.
 • The Ofering, ses ve teyp için, 1979.


KİTAPLARI
 • Amerika’nın Sesi, Ankara, 1956.
 • Caz Sanatı, İstanbul, 1958.
 • 11 Çağdaş Besteci, Ankara, 1961.
 • Müzik Tarihi, İstanbul, 1961, 4. basım, 1990.
 • Günsüz Gece, İstanbul, 1989.
 • Elektronik Müzik, 1991.
 • Ertesi Günce, İstanbul, 1994.


Kaynak: http://www.beethovenlives.net

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İlhan Mimaroğlu ilgili konular

 • III. Ecevit Hükümeti

  42- III. Ecevit Hükümeti (05.01.1978-12.11.1979) Başbakan: Bülent Ecevit (Zonguldak, CHP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Orha
 • Çağdaş Türk Sanat Müziği

  Daha 19. yüzyılın ortalarına doğru, Osmanlı müziğinde Batı etkileri görülmeye başlanmış, yüzyılın sonlarına doğru ise bu etkiler ol
 • İlhan Kemal Mimaroğlu

  (d. 11 Mart 1926, İstanbul ), ABD' de gerçekleştirdiği elektronik ve somut müzik yapıtlarıyla ünlenen besteci. Mimar Kemaleddin Bey'in oğludu
 • Müzik tarihi

  Müzik tarihi müzikolojiye bağlı bir bilim alanıdır. Recep Uslu'nun araştırmalarına göre müzik tarihi kendine ait metotlara sahip olmakla bi
 • İlhan Mimaroğlu

  Kuruluş döneminin ünlü mimarlarından Kemalettin Bey’in oğlu olan İlhan Mimaroğlu’nun buluşçu kişiliği, bestelerine olduğu kadar, yazd
 • Satyricon (film, 1969)

  ''Satyricon'' 1969 İtalya - Fransa ortak yapımı fantastik filmdir. İngilizce konuşulan ülkelerde ''Fellini - Satyricon'' adı ile gösterime su
 • Frank Bunker Gilbreth, Sr.

  Frank Bunker Gilbreth, Sr. (D, 7 Temmuz 1868 - Ö, 14 Haziran 1924) Bilimsel Yönetim'in savunucusu ve Hareket Etüdü'nün öncüsüdür, aynı zaman
 • Türkiye Danıştay başkanları listesi

  Türkiye Danıştay başkanları listesi Türkiye Danıştay Başkanlarının listesidir:
 • Reşat Mimaroğlu

  Reşat Mimaroğlu (d. 1880), Türk bürokrat ve siyasetçi.