Ili Turki Lehçesi

Turki halklar (sıralama)

yiğit delikanlı, güzel ve güçlü kimse

Turki halklar

Turki halklar ya da genel isimleri ile Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyaya dağınık, Turki diller konuşan halk grubudur. Farklı derecede tarihsel ve kültürel ortaklıklara sahiplerdir. Günümüzün Türk kavimleri, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkiye'de,...

Turki diller

Türk dilleri veya Türk lehçeleri, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 ayrı yazı diline bölü...

Afşarca

Afşarca (Afşar dili, Efşar lehçesi ya da Afşar Turki), Oğuz boylarından Bozoklar'in Yıldızhan dalına mensup kolu olan Afşarların (Avşar) kulladığı dildir. Afşarca Türkçenin ağızlarından birisidir.

Afşarça

Afşarca (Afşar dili, Efşar lehçesi ya da Afşar Turki), Oğuz boylarından Bozoklar'in Yıldızhan dalına mensup kolu olan Afşarların (Avşar) kulladığı dildir. Afşarca Türkçenin ağızlarından birisidir.

Gunnar Jarring

Gunnar Valfrid Jarring (d. 1907 - ö. 2002), İsveçli Türkolog ve diplomat. Doğu Türk dilleri üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Al Hala Club

Al Hala Club , Bahreyn'nin en üst düzey futbol ligi olan Bahreyn 1. Ligi'de yer alan bir futbol kulübü.

İli Türkçesi

İli Türkçesi