Ilim

Kısaca: Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü. Bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur. ...devamı ☟

ilim
Ilim

Alm. Wissenschaft (f), Fr. science, İng. Knowledge, science. Eşyanın ve olayların idraki, kavranması; maddi manevi sırlara vakıf olma ve bilme. İlim, lügatte “bilmek” demektir. İlmin çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bu tariflerden bazıları şöyledir:

“Varlığı mevcud olan bir şeyin kesin olarak kabul edilmesidir.”

“Bir şeyin suretinin, şeklinin akılda meydana gelmesidir.”

“Akıl sahibi olan insanın, kendisinin dışında bulunan şeyleri olduğu gibi kavramasıdır.”

“İnsanın bir şeyin manasına ulaşmasıdır.”

İlim, insanın sonradan elde ettiği bir sıfatıdır. İlim, aynı zamanda Allahü tealanın sıfatlarından biridir. Fakat O’nun ilmi, yarattıklarınınki gibi değildir. Allahü tealanın ilmi, ezeli ve ebedi olup, başlangıcı ve sonu yoktur. O herşeyi bilir, O’nun ilmi, herşeyi kuşatmıştır. Fakat insanın ilmi, meydana gelişi, kazanılması bakımından bazı şekiller arz etmektedir. Aklın, düşünmeden elde ettiği bilgilere “bedihi ilim” denir. Hesaba, tecrübeye (deneye) dayanan bilgilere “istidlali ilim” denir. Fen bilgileri böyledir. Duygu organlarıyla elde edilen bilgilere de “zaruri ilim” denmektedir. Görmekle, işitmekle, tatmakla, dokunmakla ve duymakla elde edilen bilgiler böyledir.

Arapça olan “ilim”, “marifet” ve “şuur” kelimelerinin mana bakımından birbirine yakınlıkları vardır. İlim bilmek; marifet tanımak, şuur idrak etmek, akılla kavramak demektir. Bu kelimelerden türeyen “alim, arif ve şair” kelimelerinde de bu manalar mevcuttur. “Ulema”, alim kelimesinin çoğulu olup, alimler (bilenler) demektir. İlim kesbidir, yani sebeplere yapışarak, çalışarak elde edilir. Marifet, keşif ve ilham ile hasıl olur. Marifet, kalbe doğan bir nurdur, çalışmadan ele geçen ilahi ihsanlar, lütuflardır. Bunlara “vehbi ilimler” veya “mearif-i ledünniyye, mearif-i ilahiyye ve hakayık-ı Rabbaniyye” de denir. İlim, üstaddan, yani bir bilenden öğrenilir. İlahi marifetler, yani Allahü tealayı tanımaya yarayan bilgiler, keşif ve ilham ile hasıl olur. Bunlara kamil ve mükemmil (tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen) bir rehberin yetiştirmesiyle kavuşulabilir. Tasavvuf bilgileri, keşif ve ilham ile hasıl olan marifetlerdir. Dinde ibadetler diğer işlerle ilgili bilgiler ve fen bilgileri alimden (hocadan) öğrenmekle elde edilir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

ilim

1 . Bilim:
"Kılıç gibi kesen ve şakırdayan mantığıyla ilmin askerleşmiş tipiydi."- P. Safa.
2 . mecaziAyrıntı, özellik, nitelik, hassasiyet.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ilminden anlamak , ilmini almak

ilim

Türkçe ilim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. science, learning, lore, wisdom n. moderation

ilim

bilim: "ılim ilim bilmektir / ılim kendini bilmektir." -y. emre.

ilim

Türkçe ilim kelimesinin Fransızca karşılığı.
science [la]

ilim

Türkçe ilim kelimesinin Almanca karşılığı.
Wissenschaft

misafir - 6 yıl önce
ilim icin cok guzel yazilmis ama tek begenmedigim sey "ilim insana guc kuvvet ve galibiyet getiren silahtir" bunun icin bilgi bulamadim lutfen bu soruya cevap bulun tamam

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilim
5 ay önce

tanımın "ilim" için geçerli olmadığının altını çizmek gerekir. Zira bilim somut, dünyevî ve evrensel olayları kendine konu edinmişken ilim manevî olaylarla...

Bilimin tarih içindeki gelişimi, Bilim tarihi, Bilimsel yöntem, Ahlak, Arapça, Astronomi, Bilim Portalı, Bilimsel kuram, Dilbilgisi, Ekoloji, Fransızca, Mantık, Matematik, Deney
Ekinoks
5 ay önce

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), (Kökeni: Latince Aekinoctium ve aequus= eşit ve nox:gece). Güneş ışınlarının...

Ekinoks, 21 Mart, 23 Eylül, Coğrafya, Dönence, Ekvator, GMT, Gündönümü, Güneş, Taslak
Türkiye'nin illeri
5 ay önce

üzerine kurulan Türkiye'nin, seksen bir ili vardır. İller, Türkiye'nin en büyük idari bölümleridir. Bu seksen bir il, dokuz yüz yetmiş üç ilçeye bölünmüştür...

Türkiye, iller, İl, 2002, 2005, Adana, Adana (il), Adapazarı, Adıyaman, Adıyaman (il), Afyon, Afyonkarahisar
Bitlis (il)
4 ay önce

Osmanlı egemenliğine giren Bitlis, Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi altında ilim, sanat ve kültür merkezi haline geldi. I. Dünya Savaşı esnasında bir süre...

Bitlis (il), 1514, Adana (il), Adilcevaz, Bitlis, Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Ahlat, Bitlis, Aksaray (il), Alparslan, Amasya (il), Ankara (il)
Amasya (il)
5 ay önce

çeşitli tarihlerde Amasya'da Valilik yapmışlardır. Bu dönemde kentte birçok ilim admı yetişip saray, çeşme, medrese, cami, türbe vb. kalıcı eserlerle, şehir...

Elâzığ (il)
3 yıl önce

tarih boyunca çevre il ve bölgelerin merkezi konumu olmuş; eski Harput'a Amerikan kolejleri ve diğer yabancı kolejler, Kur'an ve ilim eğitiminin verildiği...

Kastamonu (il)
5 ay önce

yılında Osmanlı İdaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, birçok ilim adamı yetiştirmiş, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini...

Kastamonu (il), 1925, Abana, Abana, Kastamonu, Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il)
Düzce (il)
5 ay önce

görev yapacak 5 kişilik İl Encümenini seçer. Merkezi yönetim, Vali ve İl Müdürlerinden oluşur. İl Özel İdaresi (İl Genel Meclisi ve İl Encümeni) seçilmişlerden...

Düzce (il), 12 Kasım, Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aile, Aksaray (il), Akçakoca, Düzce, Amasya (il), Ankara, Ankara (il)