M.Ö. 3500'de yazının bulunmasıyla başlayıp 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar devam eden tarihi dönemdir.

İlkçağ

İlkçağ ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İlk Çağ

ilkçağ

en eski zamanlardan başlayarak miladi 476 batı roma ımpantorluğu'nun çöküş yılına dek süren çağ.

ilkçağ

Türkçe ilkçağ kelimesinin İngilizce karşılığı.
antiquity

ilkçağ

Türkçe ilkçağ kelimesinin Fransızca karşılığı.
antiquité [la]

ilkçağ

Türkçe ilkçağ kelimesinin Almanca karşılığı.
das Altertum

Yanıtlar