İlk Dönem Flaman Resmi

İlk Dönem Flaman Resmi, 15 yüzyıl ve 16 yüzyıl başında Aşağı Ülkeler adı verilen bölgede, Gent ve Brüj etrafında ortaya çıkmış bir grup ressamı ve bunların eserlerini içeren dönemi veya akımı tasvir etmek için kullanılır.

İlk Dönem Flaman Resmi, 15 yüzyıl ve 16 yüzyıl başında Aşağı Ülkeler adı verilen bölgede, Gent ve Brüj etrafında ortaya çıkmış bir grup ressamı ve bunların eserlerini içeren dönemi veya akımı tasvir etmek için kullanılır. Aynı zamanda "Geç Gotik", İngilizcede "Early Netherlandish Painting" (Erken Dönem Aşağı Ülke Resmi) olarak anılır. Bu grup ressamların içinde Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling, Dirk Bouts ve Gerard David sayılabilir.

Tanım ve İsimlendirme

Bu dönem ressamlarının adlandırılması Fransızca'dan diğer dillere "Les Primitifs flamands" in birebir çevrilmesinden gelmiştir. Buradaki primitif sözü erken ve ilk manasında anlaşılır. Halihazırda Flandre adını verdiğimiz bu bölgeler o dönemde Burgonya Dukalığı ve Habsburg Hanedanlığının denetimi altında idi. Brüj ve Gent uluslararası ticaret, bankacılık ve sanat merkezi olduğundan burada yaşayan ve Flaman olarak anılan insanların hepsi yörede doğmuş kişiler değildi. Bu sebepten "Flaman" adlandırması ile "Aşağı Ülkeler'e ait olma", bu bölgede bulunan zamanın önde gelen şehirleri temel alınarak, birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler haline geldi. Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:650 Define $bold = fontsize:L shift:(10,-4) Colors = id:offWhite value:rgb(0.97,0.97,0.97) id:paleGray value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:darkGray value:gray(0.6) id:renBlue value:rgb(0.6,1,0.6) BackgroundColors = canvas:offWhite Period = from:1375 till:1525 ScaleMajor = unit:year increment:10 start:1375 gridcolor:paleGray LineData = at:1375 color:darkGray layer:back at:1400 color:darkGray layer:back at:1425 color:darkGray layer:back at:1450 color:darkGray layer:back at:1475 color:darkGray layer:back at:1500 color:darkGray layer:back at:1525 color:darkGray layer:back BarData= barset:Painters PlotData= # set defaults width:15 fontsize:M textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-2) color:renBlue barset:Painters from:1375 till:1426 text:Hubert van Eyck from:1378 till:1444 text:"Robert Campin" $bold from:1385 till:1416 text:"Limbourg Brothers" $bold from:1385 till:1441 text:"Jan van Eyck" $bold from:1400 till:1464 text:"Rogier van der Weyden" $bold from:1404 till:1470 text:Jacques Daret from:1410 till:1480 text:Joos van Wassenhove from:1420 till:1470 text:Barthélemy d'Eyck from:1415 till:1475 text:"Dirk Bouts" $bold from:1420 till:1476 text:Petrus Christus from:1425 till:1489 text:Simon Marmion from:1430 till:1494 text:"Hans Memling" $bold from:1440 till:1482 text:"Hugo van der Goes" $bold from:1444 till:1515 text:Albert van Ouwater from:1450 till:1519 text:Jan Joest van Calcar from:1450 till:1516 text:"Hieronymus Bosch" $bold from:1460 till:1510 text:Master of Moulins from:1460 till:1519 text:Juan de Flandes from:1460 till:1510 text:Master of the Legend of Saint Lucy from:1460 till:1510 text:Master of the Embroidered Foliage from:1460 till:1490 text:Geertgen tot Sint Jans from:1455 till:1523 text:"Gerard David" $bold Nordijska renesansa Ранофламанско сликарство Vlamsche Primitievn

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.