İlk geçiş etkisi (ya da ilk geçiş metabolizması) ilaç metabolizmasındaki bir olaydır.

İlk geçiş etkisi

İlk geçiş etkisi (ya da ilk geçiş metabolizması) ilaç metabolizmasındaki bir olaydır.

Bir ilaç yutulduğunda, sindirim sistemi tarafından emilir ve dolaşım sisteminden ve dolayısıyla karaciğerlerden geçer. Karaciğer birçok ilacın metabolizmasından sorumludur. Bazı ilaçların çoğu karaciğer tarafından metabolize edilir ve sadece az bir kısmı sistemik dolaşım sistemi ne girer. Bu şekilde biyoyararlanımları düşer.

Alternatif veriliş yolları (örneğin intravenöz, intramüsküler, sublingual) ilk geçiş etkisini ortadan kaldırır.

farmakoloji-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar