Ilk Insan

İlk insan, farklı din ve milletlerin yaratılış mitolojilerinde tanrı veya tanrılar tarafından ilk olarak yaratıldığına inanılan insan.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ilk Insan ilgili konular

 • Zekat

  Zekat İslamın beş şartından biri. Kelime anlamıyla zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasına gelir.
 • Zekât

  Zekât, İslam`ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dini anl
 • Ayet-el-Kürsi

  AYET-EL-KÜRSİ Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Bu ismin Arapça kaideye uygun söylenişi, ayet-ül-kürsi şeklinde olduğu halde, Türkçede
 • A'raf Suresi

  Araf suresi veya A'râf sûresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuâra 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü sur
 • Ru'yetullah

  Ru`yetullah, İslam dini terimi. Allah`ın ahirette gözlerle görülmesini tanımlar. Kelâm ilmindeki tartışmalardan birisidir.
 • İslam'da iman

  İslam dinine göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için îmân etmesi gerekir. İslâm`da îmân, İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. Farklı m
 • İslam peygamberleri

  İslâm í‚dem peygamberle Allah`ın bütün insanlığa gönderdiği Tevhid dini. İbrahimi din olarakda litaretürlere geçmiştir.Kuran`ın ifad
 • Mâlik

  Mâlik (Arapça مالك), Arapça bir kelime olup, "Mülk" kökünden türemiştir ve "bir mülke sahip olan" anlamını taşır. İslam inancında M
 • İslam'da İsa

  :``Bu konunun ana maddesi İsa`dır``
 • Âdem ile Havva

  Âdem ile Havva, Yahudi, Hıristiyan ve İslam inançlarına göre ilk insan çifti.