--}}

İlk İslam Zamanı (Mısır)

Bu dönemde İslamın yayılmasıyla birlikte Arapların giriştiği fetihler Mısır`ı da tehdit etmeye başladı.Mısır üzerine 639`da yürüyen Amr bin As komutasındaki Arap kuvvetleri delta bölgesinin doğusundaki direnişi kırarak 641`de Bizanslıları barış yapmaya zorladı.Bizans kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra 642`de İskenderiye Arapların eline geçti.

Bu dönemde İslamın yayılmasıyla birlikte Arapların giriştiği fetihler Mısır`ı da tehdit etmeye başladı.Mısır üzerine 639`da yürüyen Amr bin As komutasındaki Arap kuvvetleri delta bölgesinin doğusundaki direnişi kırarak 641`de Bizanslıları barış yapmaya zorladı.Bizans kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra 642`de İskenderiye Arapların eline geçti.

Mısır`ı kısa sürede fetheden Araplar başlangıçta kurulu düzeni bozmaktan kaçınarak vergi ödemek karşılığında Hıristiyanlara dinsel özgürlük tanıdılar.İlk Arap yerleşmesi olarak Nil`in doğu kıyısında kurulan el-Fustat uzun süre tek Müslüman merkezi olarak kaldı.Araplaştırmanın ağır bir süreç izlemesi nedeniyle Arapça resmi dil olarak Yunancanın yerini ancak 706`da alabildi.Mısır, Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde 200 yılı aşkın bir süre valiler aracılığıyla yönetildi.Mısır aynı dönemde Arapların Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika`daki kara ve deniz yoluyla giriştiği yayılma savaşlarında önemli bir üs görevi gördü.

Bağdat`taki halifelik merkezinden Mısır`ı yönetme güçlüğü sonraki yıllarda sık sık vali değişikliğine başvurmaya yol açtı.Arap nüfusunun artmasıyla birlikte Müslümanlar arasındaki çekişmeler Mısır`a da yansımaya başladı.Düzeni sağlamada karşılaşılan güçlükler de ancak Türk kökenli Ahmed bin Tolun`un yönetimi sıarsında aşılabildi.

Tolunoğulları

İhşidiler

Abbasilerin Mısır`a atadığı valiler merkezi otoriteyi yeniden kurmada pek başarılı olamadılar.Bu dönemde Mısır Fatımilerin çeşitli saldırılarına hedef oldu.Sonunda 935`te valiliğe getirilen Ferganalı Muhammed bin Tuğc, iki yıl sonra aldığı İhşid (Eski Farsça ``hükümdar``) unvanı altında düzeni sağlamayı başardı ve Suriye`yi kendisine bağladı.Onun oğulları döneminde fiilen yönetimi üstlenen Ebu`l-Misk Kafur Hamdani ve Fatımi saldırılarına karşı Fatımi topraklarını başarıyla savundu.Kafur`un ölümü (968) üzerine tahta hanedanın çocuk yaştaki bir üyesi geçti.Bu durumdan yararlanan Fatımiler ertesi yıl nir Berberi ordusuyla Mısır`ı işgal ettiler.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.