Türkçe gazeteler ilk olarak 1831 yılında devlet tarafından çıkartılan Takvim-i Vekai gazetesi ile yayımlanmaya başladı. Ardından 21 Ekim 1860 tarihinde ise özel sektöre ait ilk türkçe gazete olan Tercüman'ı Ahval gazetesi yayımlandı.

İlk Türkçe Gazete hakkında detaylı bilgi

Türkçe gazeteler ilk olarak 1831 yılında devlet tarafından çıkartılan Takvim-i Vekai gazetesi ile yayımlanmaya başladı. Ardından 21 Ekim 1860 tarihinde ise özel sektöre ait ilk türkçe gazete olan Tercüman'ı Ahval gazetesi yayımlandı.

İlk zamanlar gazeteler sadece devlet büyüklerine, yüksek rütbeli memurlara, elçiliklere, kırsal kesimlerdeki yöneticilere ve bilim adamlarına gönderilmekteydi. 1862 yılından itibaren ise basılan türk gazetesi belli noktalara bırakılmakta ve okuyucular buralara giderek gazete okumaktaydı.

Gazete yayıncılığının 19. yüzyılın ilk yarısından beri iletişimde önemli bir yeri olmuştur. Bu dönemde gazeteler İstanbul'da basılmakta ve yakın çevredeki önemli kişilere gönderilmekteydi.

Günümüzde Türkiye'de ulusal çapta yayınlanan onlarca gazete, yerel olarak ise yüzlerce gazete bulunmaktadır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Geçmişten Günümüze Türkçe

Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarindaki Türkçe sözlerdir. M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yillari arasina ait Sümerce metinlerde 300'den fazla Türkçe söz yer almaktadir. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler ya ortak kökenden gelmektedir ya da alış veriş sonucu...

Agos (gazete)

Türkiye'deki Ermeni cemaatinin ilk Türkçe-Ermenice haftalik gazetesi AGOS, 5 Nisan 1996'da yayın hayatına başladı. Amacı Türkiye'de yayınlanmakta olan ancak Ermenice olduğu için bu dili bilmeyen cemaat üyelerine ulaşamayan Jamanak ve Nor Marmara gibi gazetelerin boşluğunu doldurmak ...

Sabah (gazete)

22 Nisan 1985`te Dinç Bilgin`in sahibi olduğu Sabah Yayıncılık A.Ş. bünyesinde İstanbul`da yayımlanmaya başlandı.

Tercüman-ı Ahvâl (gazete)

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul`da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir.

Birlik (gazete)

Birlik 23 Aralık 1943 yılında Yugoslavya’nın Üsküp şehrinde çıkmaya başlayan gazete. Bu yayın organı, o dönem Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde Latin harfleriyle çıkan ilk Türkçe gazetedir.

Bayram (gazete)

Bayram Gazetesi, 1958 yılından itibaren Ankara’da yayınlanan Türkçe gazete.

Gazete

Gazete Alm. Zeitung (f), Fr. Journal (m), gazette (f), İng. Newspaper, daily paper. Siyasi, iktisadi, sosyal, edebi konularda haber ve bilgi vermek, yorumlar yapmak için günlük veya belirli sürelerle çıkarılan yayın. İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan ...

Asparagas

Asparagas, gerçek olmayan, masa başında uydurulan, yalan haber, uydurma haber demektir. Hiçbir gerçekliği olmayan kişilerin veya firmaların rant sağlamak amacıyla uydurduğu sahte haberler.

11 Kasım

11 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 315. günüdür. Sonraki sene için 50 (Artık yıllarda 51) gün var.

Çağdaş Kırım Türk Edebiyatı

On sekizinci asra kadar Osmanlı tesiri altında gelişen Kırım Türkçesi ve Edebiyatı, Kırım'ın Rusya'ya ilhakıyla gittikçe zayıflar. Bu dönemde Kırım Türkleriyle Osmanlı Türkleri arasındaki siyasi, edebi ve medeni bağlar tamamen kopar.

Cumhuriyet (gazete)

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924 tarihinden beri Türkiye'de yayımlanan günlük gazete.

Milliyet (gazete)

Milliyet, Demirören Holding'in sahibi Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu günlük gazetedir. Türkiye'nin en önemli günlük gazetelerinden biri olan Milliyet, önceleri Doğan Grubu bünyesinde yayınlanmaktayken 2011 yılı başlarında Karacan-Demirören ailelerinin sahibi olduğu DK ...

Basın-yayın

Basın-yayın (kitle iletişim araçları, kitlesel medya), günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir.