Muhammed (A.S), kırk yaşına gelince, Allah(C.C) onun kerametini açıklamayı ve kullarına,onunla rahmet etmeyi dilediği zaman,Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik baslangıcı,uykuda Sadık rü`yalar görmekle olmuştur.

İlk Vahiy hakkında detaylı bilgi

Muhammed (A.S), kırk yaşına gelince, Allah (C.C) onun kerametini açıklamayı ve kullarına, onunla rahmet etmeyi dilediği zaman, Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik baslangıcı, uykuda Sadık rü`yalar görmekle olmuştur.

Peygamberimiz, altı ay bu hal üzere kaldı.

Yüce Allah, bu altı Ay içerisinde Peygamberine, Uykuda, sonrada uyanık Vahiy etti.

Peygamberimiz, her yıl, Ramazan ayında Hira dağında bir ay itikafa girer, Kureyşilerin yapageldikleri gibi, yanına gelen yoksullara yemek de yedirirdi.Peygamberimiz, kavminin sürü sürü putlara tapıp durduklarını gördükce, onlardan uzaklaşmayı, Halvet ve Uzlete çekilmeyi özler, Hira dağına girer, Halvet ederdi.

Peygamberimiz (A.S), yüce Allah tarafından Peygamber olarak gönderilecegi ve ilahi rahmetin, kullari, onunla ihsan olunacağı gün, gelmis bulunuyordu.

Peygamberimiz; Ramazan ayının on beşinci cumartesi ve on altıncı pazar gecelerinde, Hira mağarasında uyuduğu bir sırada, Rüyasında, Vahy meleği Cebrail (A.S) atlastan bir kab içinde bir kitapla gelip Peeygamberimize ``OKU`` dedi.

Peygamberimiz``Neyi okuyayım?`` diye sordu.

Cebrail, Peygamberimizi, nefesi kesilinceye kadar, sıktı

Peygamberimiz, kendisini ölecek sandı.

Bundan sonra, Cebrail (A.S), bırakıp Peygamberimize, `` OKU``! dedi.

Peygamberimiz ``Neyi okuyayım?`` diye sordu.

Cebrail Aleyhisselam, Peygamberimizi, tekrar, nefesi kesilinceye kadar sıktı.

Peygamberimiz, kendini ölecek sandı.

Sonra, Cebrail Aleyhisselamın sıkmasından kurtulmak icin``Neyi okuyayım?`` diye sorduğu zaman, Cebrail Aleyhisselam, Alak suresinin başındaki beş ayeti okudu.

Peygamberimiz de, onları, okudu.

Cebrail Aleyhisselam, ayrılıp gittiği ve Peygamberimiz, uykudan uyandığı zaman, o ayetler,, sanki, bir kitap olarak Peygamberimizin kalbine yazılmış gibi idi.

Peygamberimiz, mağaradan ayrılıp Hidra dağının ortasına geldiği zaman, gökten, bir ses isitti ki: ``Ya Muhammed! Sen, Allahin Resulusun! Ben, Cebrailim !`` diyordu.

Peygamberimiz, basini kaldirip bakinca, Cebrail Aleyhisselam`i ayaklarini, gögün ufukuna basmis bir insan suretinde gördü!.

``Ya Muhammed! Sen, Allahin Rasulüsün!Ben, Cebrailim! Diyordu.

Peygamberimiz, duraklamis, Ona, baka kalmisti.

Ne bir adım ilerliyebiliyor, ne de, gerileyebiliyordu!

Eve döndügünde, gördüklerini hazreti Haticeye anlatti, hazreti Hatice, ``Sana Müjdeler olsun!

Yüce Allah sana, hayirdan baska bir sey yapmaz.!diyerek onu teselli etti.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vahiy Kâtipleri

Vâhiy katipleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'a indiğine inanılan Kur'an ayetlerini yazan kişilere verilen isimdir.

Kur'an

İslam dininin ana kurallarını insanlara bildiren Kur'an, Hz. Muhammet'in konuştuğu Arap dilinde inmiştir. Ancak, Arap diliyle bildirilmiş olması onun yalnız Arap ulusuna gönderildiğini göstermez. Kur'an'ın içinde de belirtildiği gibi Tanrı, kendi evrenselliğine uygun olarak onunla ...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi İslam dininde mübarek gecelerin en kıymetlisi. Kadir Gecesi, Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. Hangi gecesinde olduğu kesin ve açık bildirilmemiştir. İmam-ı Şafii on yedi, İmam-ı A’zam Ebu Hanife, yirmi yedinci gece olması çok vaki olur (meydana gelir) ...

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler indeksimizin hazırlıkları sürmektedir. Ancak aradığınız bilgiye arama alanını kullanarak ulaşabilirsiniz. Dini konulardaki bilgi girişi ise devam ediyor.

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye ...

Kitaplara Iman

Allah Tarafından Gönderilen Kitaplar İmanın altı şartından üçüncüsü, Allah'ın kitaplarına inanmaktır. Yüce Allah, kullarına peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah'ın emirleri ve yasakları bildirilmiş, kulların yapması gereken görevler ...

İslam Tarihi

İslam tarihi, İslam dininin ortaya çıkışından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ve bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koyduğu şeyleri barındıran tarih koludur. İslam tarihinin İslam inancını ...

Abdullah Bin Ömer

Eshab-ı kiramın büyüklerinden; fıkıh, tefsir, hadis ilminde en üstün olanlarındandır. En çok fetva veren ve "Fukaha-i Seb'a" adı verilen yedi Sahabiden biridir. Babası hazret-i Ömer, annesi Zeynep binti Maz'un Cümeyhi'dir. Hicretten on dört yıl önce 608'de Mekke-i mükerremede ...

610

610 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Übeyy Bin Kâb

Übeyy bin Kâb (ö. 654, Medine), sahabi ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fakihlerindendir.

Nur Dağı

Nur Dağı yada Cebel-i Nur (''Arapça'': جبل النور‎), Mekke’nin yaklaşık 6 km kuzeyinde. Mekke'den Mina'ya giden yolun yakınında bulunur. Muhammed bin Abdullah'a ilk vahyin indirildiğine inanılan Hira Mağarası bu dağda yer aldığı için ışık manasına gelen bu adı ...

Hz.muhammed'e Ilk Ayet Nerede Ve Ne Zaman Gönderilmiştir?

ilk ayet ne zaman ve nerede indirilmiştir peygamber efendimize

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.

Farabi

Farabi ( / ; batı dünyasında bilinen adıyla Alpharabius (adıyla ilgili kayda geçmiş diğer versiyonlar için aşağıya bakınız) (d. 872 Fārāb ([http://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Farabi_BEA.pdf PDF version]) – 14 Aralık 950 ile 12 Ocak 951 arası Şam), 8. ve 13. yüzyıllar ...