İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir:...

İLKEL (inglizce) türkçe anlamı
1. Primordial
2. primitive
İLKEL (türkçe) anlamı
3. çağdaş olmayan
4. çağı yakalayamayan
5. iptidai
6. özellikle xiv-xv. yüzyıllarda ıtalyan ressamlarına
7. ortaçağ sonlarında avrupa ressamlarına verilen ad.zaman bakımından en eski olan
8. iptidai
9. primitif
10. eğitimsiz
11. kültürsüz
12. görgüsüz.(sanatta) yalın bir nitelik gösteren
13. yapmacıksız olan
14. primitif
15. ilk durumunda kalmış olan
16. gelişmesinin başında bulunan
17. iptidai
18. primitif
İLKEL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. primitive
2. primordial
3. crude
4. elementary
5. embryonic
6. primal
7. primeval
8. rude
9. rudimental
10. rudimentarypref. proto,
İLKEL (türkçe) fransızcası
1. primitif/ive
2. primaire
3. originel/le
4. rudimentaire
İLKEL (türkçe) almancası
1. adj. älteste
2. primitiv

İlkel hakkında bilgiler

İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir: * Anarko-ilkelcilik ya da Anarko-primitivizm uygarlığın kökeni ve gelişiminin anarşist bir eleştirisi * İlkel kültür, ekonomik kalkınma ya da modernitenin önemli belirtilerinden yoksun kültür * Noble savage, uncorrupted by the influences of civilization * İlkel komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels'e göre avcı ve toplayıcı ilk insan toplulukları * Primitive Church, another name for early Christianity * Primitive Baptist, a religious movement seeking to retain or restore early Christian practices * Primitive characteristic of an early stage of development or evolution, cf. basal ==Biyoloji== *İlkel memeliler, tek delikliler, Protheria ==Meteoroloji== * Primitive equations, a set of nonlinear differential equations that are used to approximate atmospheric flow ==Matematik== * Primitive element * Primitive element * Primitive cell (crystallography) * Primitive notion, axiomatic systems * Primitive polynomial , one of two concepts * İlkel fonksiyon, F′ = f * Primitive permutation group * Primitive root of unity; see Root of unity#Definition. ==Bilgisayar bilimi== * Language primitive, the simplest element provided by a programming language * Makine dili, instructions and data directly understandable by a CPU * Primitive data type, a datatype provided by a programming language * Geometric primitive, the simplest kinds of figures in computer graphics * Cryptographic primitives, low-level cryptographic algorithms frequently used to build computer security systems ==Sanat== * Naif sanat, çocuksu bir basitlik taşıyan bir sanat türü * Yeni ilkelcilik, looks to early human history, folk art and non-Western or children's art for inspiration * İlkelcilik, an early 20th century art movement ==Edebiyat== *Primitive, a novel by J. F. Gonzalez *Primitive, a novel by Mark Nykanen ==Müzik== * Primitive , by Cyndi Lauper * Primitive , by The Groupies and covered by The Cramps * The Primitives, a British indie rock band * Primitive , by Soulfly * Primitive , by Neil Diamond * Primitive Radio Gods, an American alternative rock band * "Primitive", a song by Annie Lennox, from her album "Diva" (1992).
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İlkel Sanat

Bugün için, sanatın ortaya çıkışına tam ve kesin bir cevap verebilecek durumda değiliz. İlk insandan günümüze kadar geçen zaman içinde insanoğlu, çeşitli amaçlarla maddeye biçim vermiş, maddeye hükmetmeye çalışmıştır. Bütün bu faaliyetler içerisinde, sanatın ...

Dini Hayatın İlkel Biçimleri

Dini Hayatın İlkel Biçimleri veya ``Din Hayatının İptidai Şekilleri``: Emile Durkheim tarafından Fransızca kaleme alınmış "``Les Formes í©lí©mentaires de la vie religieuse``" isimli eserin Türkçe adıdır. Türkçe`ye ilk kez Yrd. Doç. Dr. Fuat Aydın tarafından ...

İlkel Fonksiyon

Türevi ``f(x)`` veya diferensiyeli ``f(x)dx`` olan bir F(x) fonksiyonuna, ``ilkel fonksiyon`` veya ``f(x)dxin integrali denir.

İlkel Komünizm

İlkel komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels'e göre avcı ve toplayıcı ilk insan toplulukları. Marx ve Engels çalışmalarında öncü antropolog Lewis H.

İlkel Gezegenimsi Bulutsu

İlkel gezegenimsi bulutsu veya ön gezegenimsi bulutsu (PPN), bir yıldızın geç asimptotik dev kolu (LAGB) evresi ve sonraki gezegenimsi bulutsu evresi arasındaki kısa ömürlü bir bölümde yer alan gökbilimsel bir nesnedir. İlkel gezegenimsi bulutsu, kuvvetli kızılötesi radyasyon ...

İlkel Refleksler

İlkel refleksler, belirli uyaranlara yanıt olarak normal bebekler tarafından sergilenen ama nörolojik olarak sağlıklı olan yetişkinler tarafından gösterilmeyen, doğuştan gelen ve merkezi sinir sistemi kaynaklı istem dışı refleks davranışlarıdır. Çoğunlukla hayatın ilk 4-6 ...