İlkel Fonksiyon

Kısaca: Türevi ``f(x)`` veya diferensiyeli ``f(x)dx`` olan bir F(x) fonksiyonuna, ``ilkel fonksiyon`` veya ``f(x)dxin integrali denir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Matematiksel fonksiyonların listesi
4 ay önce

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır. Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı...

Belirli integral
4 ay önce

integral alma işleminden sonra sınırlar ilkel fonksiyona konularak birbirinden çıkarılır ve değer yani fonksiyonun o sınırlar arasında belirttiği alan bulunmuş...

Belirli integral, Fonksiyon, Matematik, Taslak, Türev, İntegral
Riemann integrali
4 ay önce

limitine eşittir. Bu limit tanımlıysa işlev integrali alınabilirdir. İlkel fonksiyon Riemann–Stieltjes integrali Henstock–Kurzweil integrali Lebesgue integrali...

Gauss fonksiyonu
4 ay önce

için kullanılır. Gauss fonksiyonlarına üstel fonksiyon uygulanarak genel dördüncü derece fonksiyon elde edilir Gauss fonksiyonları, logaritmanın dördüncü...

Sinüs (matematik)
4 ay önce

kullanılır. Sinüs fonksiyonunun tarihi Gupta dönemi Hint astronomisinde kullanılan jyā ve koṭi-jyā fonksiyonlarına kadar uzanır. Sinüs fonksiyonu Sanskritçe'den...

Fourier serisi
4 ay önce

x'in fonksiyonudur. Bu fonksiyon genelde 2π ile periyodik alınır. Bir başka deyişle tüm x değerleri için: ƒ(x + 2π) = ƒ(x). Bu şekildeki fonksiyonları veya...

Belirsiz integral
4 ay önce

noktasına kadar F(x) fonksiyonun grafiğinin gösterdiği alanı anlatır. Belirsiz integralde ise sınırlar olmayıp sadece fonksiyonun ilkeli aranmaktadır. Yani...

Belirsiz integral, Belirli integral, Fonksiyon, Matematik, Taslak
Koma
4 ay önce

de dahil olmak üzere birçok karmaşık fonksiyonları yürütmektedir. Diğer taraftan RAS beyin sapı içinde daha ilkel bir yapıdır. Beynin uyanık tutulması...