Ilkokul

Kısaca: Alm. Volkschule, Grundschule (f), Fr. écde (f) primaire, İng. ...devamı ☟

Alm. Volkschule, Grundschule (f), Fr. écde (f) primaire, İng. primary school. İlk öğrenim kurumlarından. İlkokullar yönetmeliğine göre, devlet tarafından veya devlet adına açılan ve yönetilen veya denetlenen resmi ve özel ilkokullar, mecburi öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocukların eğitimi ve öğretimini sağlayan ilk öğrenim kurumlarıdır.

İlkokullara hazırlık olmak üzere başlatılan okul öncesi eğitimin öncülüğünü Osmanlılar yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed Han döneminde dört yaşlarındaki çocuklar “sıbyan mekteplerinde” eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu eğitim, Osmanlı Devletinin sonuna kadar devam etmiş; batıda ise kadınların iş hayatında çalışmaları ile çocukların eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru yaygın hale gelmiştir.

İslamiyetin ilk yıllarında camilerde halka düzenli olarak verilen eğitim, mahalle mekteplerinin ve medreselerin açılması ile yaygınlaştırılmıştı. Eğitimin temeli kabul edilen ilk öğretime Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Asya’da kurulan Türk-İslam devletleri veOsmanlılar, devlet desteği ile gereken önemi vermişler, çeşitli adlarla okullar açmışlardı. 1913 yılında yürürlüğe giren Geçici İlk Öğretim Kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılan Anaokulları Tüzüğü ile ilk defa okul öncesi devre ile ilk öğretim yılları ayrılmış ve ilkokula başlama yaşı 7 olarak kabul edilmiştir.

İlkokul, genellikle orta dereceli okul için kabul edilen organizasyona bağlı olarak ilk beş veya sekiz sınıfını içine alan bir okul şeklinde düşünülür. Bu okula bazı memleketlerde “sınıf okul” “gramer okul” da denmektedir. Amerika’da“primary school” (ilkokul) terimi kullanıldığı zaman, ilkokulun ilk iki veya üç sınıfı anlatılmak istenir. İngilizler bu sınıflara ilkokulun birinci devresi derler. İlkokullar devletin eğitim ve öğretim sistemlerine göre, uygulanan devre ve okunan sene bakımından farklılık gösterirler. Bizde ilkokullar mecburi ve beş senedir.

İlkokullara, mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklar alınır. Mecburi öğrenim çağı, çocuğun altı yaşını bitirdiği yılın eylül ayında başlar, on dört yaşını bitirip on beş yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

ilkokul

Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul, iptidai, iptidai mektep.

ilkokul

Türkçe ilkokul kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. primary school, elementary school, grade school, grades, junior school

ilkokul

1997'ye değin zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okul.

ilkokul

Türkçe ilkokul kelimesinin Fransızca karşılığı.
école primaire

ilkokul

Türkçe ilkokul kelimesinin Almanca karşılığı.
Grundschule, Volksschule

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ankara Okulu
1 yıl önce

kimsesiz çocuklara eğitim verilip ihtiyaçları gideriliyordu. Okul "Ankara İlkokulu", "Ankara Suvan Okulu" gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Suwon Belediyesi...

Lise
1 yıl önce

Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık ilkokul ve ortaokulu bitirmiş olan 14-18 yaşlarındaki öğrencileri, en az dört yıllık bir eğitimle yükseköğretime...

Anadolu, Eğitim, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, Ortaokul, Ortaöğretim, ÖSS, Türk, Yükseköğretim, Üniversite, İlkokul, Pertevniyal Lisesi, Anadolu Liseleri, Fen Lisesleri, Düz Liseler, Atatürk Lisesi, Atatürk Fen Lisesi, Robert Kolej, Galatasaray Lisesi
Ortaokul
1 yıl önce

Ortaokul, ilkokulu takip eden eğitim dönemine verilen isimdir. Türkiye'de ortaokullar ikiye ayrılır: Ortaokullar ve din eğitimi ağırlıklı "İmam-Hatip Ortaokulları"...

Ortaokul, Eğitim, Lise, Ortaöğretim, Taslak, Yıl, í–ğrenci, Üniversite, İlkokul, İlköğretim
Güzelyurt, Çorum
4 yıl önce

göstermektedir. Köyün günümüzdeki nüfusu 250 kişidir.[kaynak belirtilmeli] Köyde ilkokul,ortaokul ve lise bulunmaktadır. Köyde Sağlık Ocağı bulunmaktadır. İnternet...

Güzelyurt, Çorum, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abdalata, Çorum, Acıpınar, Çorum
Kayalar, Balya
4 yıl önce

azalmaktadır. Mahallede şu anda binası kullanılmayan eski ilkokul 1938 yılında inşa edilmiştir. Köy ilkokulu 3 sınıflıdır. Eğitim ve öğretim taşımalı olarak Ilıca...

Kayalar, Balya, 1997, 2000, 2007, Akbaş, Balya, Alidemirci, Balya, Ayvalık, Balıkesir, Balya, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir (il), Bandırma, Balıkesir
Balabancık, Malkara
4 yıl önce

olmuştur. 1928 yılında Harf inkılabı ile birlikte bir ilkokul açılmıştır. 1965 yılında ilkokul hizmete girmiştir. Ancak yerleşmedeki daha ileri gelişmeler...

Çeltikçi, Mustafakemalpaşa
4 yıl önce

2 mahalle birleştirilerek, tek muhtarlık haline gelmiştir. Mahalledeki ilkokul 1940 yılında açılmıştır. Türkiye’nin ilk amatör spor kulübü olan Çeltikspor...

Sultanhisar
4 yıl önce

Rekmez İlkokulu Atatürk İlkokulu Beşeylül İlkokulu Demirhan İlkokulu Eskihisar İlkokulu Fahriye Dilerek İlkokulu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu İncealan...

Sultanhisar, Aydın (il), Ege Bölgesi, Sultanhisar, Aydın, Sultanhisar sınıfı, İlçe, Anlam ayrım