Alm. Volkschule, Grundschule (f), Fr. écde (f) primaire, İng.

ILKOKUL (türkçe) anlamı
1. Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul
2. iptidai
iptidai mektep.
ILKOKUL (türkçe) anlamı
3. 1997'ye değin zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okul.
ILKOKUL (türkçe) ingilizcesi
1. n. primary school
2. elementary school
3. grade school
4. grades
5. junior school,
ILKOKUL (türkçe) fransızcası
1. école primaire
ILKOKUL (türkçe) almancası
1. Grundschule
2. Volksschule

Ilkokul hakkında bilgiler

Alm. Volkschule, Grundschule (f), Fr. écde (f) primaire, İng. primary school. İlk öğrenim kurumlarından. İlkokullar yönetmeliğine göre, devlet tarafından veya devlet adına açılan ve yönetilen veya denetlenen resmi ve özel ilkokullar, mecburi öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocukların eğitimi ve öğretimini sağlayan ilk öğrenim kurumlarıdır.

İlkokullara hazırlık olmak üzere başlatılan okul öncesi eğitimin öncülüğünü Osmanlılar yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed Han döneminde dört yaşlarındaki çocuklar “sıbyan mekteplerinde” eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu eğitim, Osmanlı Devletinin sonuna kadar devam etmiş; batıda ise kadınların iş hayatında çalışmaları ile çocukların eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru yaygın hale gelmiştir.

İslamiyetin ilk yıllarında camilerde halka düzenli olarak verilen eğitim, mahalle mekteplerinin ve medreselerin açılması ile yaygınlaştırılmıştı. Eğitimin temeli kabul edilen ilk öğretime Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Asya’da kurulan Türk-İslam devletleri veOsmanlılar, devlet desteği ile gereken önemi vermişler, çeşitli adlarla okullar açmışlardı. 1913 yılında yürürlüğe giren Geçici İlk Öğretim Kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılan Anaokulları Tüzüğü ile ilk defa okul öncesi devre ile ilk öğretim yılları ayrılmış ve ilkokula başlama yaşı 7 olarak kabul edilmiştir.

İlkokul, genellikle orta dereceli okul için kabul edilen organizasyona bağlı olarak ilk beş veya sekiz sınıfını içine alan bir okul şeklinde düşünülür. Bu okula bazı memleketlerde “sınıf okul” “gramer okul” da denmektedir. Amerika’da“primary school” (ilkokul) terimi kullanıldığı zaman, ilkokulun ilk iki veya üç sınıfı anlatılmak istenir. İngilizler bu sınıflara ilkokulun birinci devresi derler. İlkokullar devletin eğitim ve öğretim sistemlerine göre, uygulanan devre ve okunan sene bakımından farklılık gösterirler. Bizde ilkokullar mecburi ve beş senedir.

İlkokullara, mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklar alınır. Mecburi öğrenim çağı, çocuğun altı yaşını bitirdiği yılın eylül ayında başlar, on dört yaşını bitirip on beş yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

Şarkı Sözleri

Kual tarafından söylenen ilkokul adlı şarkının sözleri.

sebep sonuç belki hüzün ,belki içimden gelir.
okulda gördüğüm ilk günümde , gözlerimden yaş gelir.
hatırlardım seni böyle , tatlı narin bişeydin.
kalbim durdu titredim o an , belki bana gelirdin.


----------------------

aşkı meşki sevmezdim , senden sonra değiştim.
kimseye vermedim kalbi , bugün yine delirdim.
nasıl olurda böyle gider , düşünmedinmi hiç beni.
yokluğun içime dert olur , gözlerime sinerdin.

----------------------

yıl olmuştu 2005 , önlük giyip yola koyuldum.
baktım okuldasın , olduğum yerde dönüp durdum
ilk okuldaydım çocuktum , sınıfa koşup oturdum.
dersi dinlemezdim bazen,tatlı bi masal olurdun.

-------------------

ne hatıralar gelip geçmiş , en güzel anılardı.
keşke gitmeseydin böyle , belki beni hatırladın.
okulun duvarlarına tırmanıp , yaramazlık yapardım.
hocalarım gördüğünde , disipline koyarlardı.

-----------------

o gün geldim açıldım, kardeşimsin dediğinde.
umutlarım duygularım , bir an kaybolup gittiğinde.
2 yıl beslediğim hayaller , yeşermişken bittiğinde.
tüm gururumu yitirmiştim , sen öyle diyip gittiğinde.


----------------------------

2 sene geçmişti tekrar geldi yanıma .
oturuyordum düşündüm hayırdır bu ne ayak .
benimle çıkarmasın dediğinde unutmuştum aşkı çoktan.
dedim olmaz bu iş gelip geçmiş kalbim dur lan .


-------------------

bir gün oldu çekip gitti haber bile vermedendi.
sınıfta görmediğimde koştum korktum nerde dedim.
taşındılar artık ercan bırak gitsin dedi.
onca sene aklımdaydı aklım durdu dedim peki.


-----------------------------------------------

zaman geçmiyordu sanki unutmuştu çoktan beni.
3 sene sonra çıkıp geldi öğrendimki
hatırladığımdan çok büyümüş geldi selam naber dedi.
nasıl olmalıydım beni bıraktığın günden beri.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Crunk

Crunk, konusu parti, dans ve seks üzerine kurulu Rap türüdür. Crazy ve Drunk kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur. İçmek, eğlenmek, dans etmek gibi sözlerden oluştuğu gibi anlamsız sözcüklerde içermektedir. Crunk akımında şarkının söze değil Bass ve ritimlerine ...

Park

Park Halkın dinlenmesi, çocukların oynaması, boş zamanların değerlendirilmesi için kurulmuş, düzenli yerler. Bazı bölgeleri tahribattan korumak, içindekileri aynen muhafaza etmek ve turistik merkezler haline getirmek için kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla koruma altına alınan ...

Stem

STEM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kısaltma ABD’de ilgili alanlarda çalışan göçmenlere verilen vizeler için de kullanılmaktadır(1). Bahsedilen vize ...

Beş

5 (Beş), aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Bahreyn

Bahreyn yada resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir. Kuzeybatıdan, Kral Fahd Geçidi ile Suudi ...

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...