Ill-boding

Ill-boding İngilizce anlamı ve tanımı

Ill-boding anlamları

  1. (a.) Boding evil; inauspicious; ill-omened.

Ill-boding tanım:

Kelime: ill-bod·ing
Söyleniş: -'bO-di[ng]
İşlev: adjective
: boding evil : INAUSPICIOUS

Yanıtlar