1.

Illness İngilizce anlamı ve tanımı

Illness anlamları
    (noun) Disease
2. indisposition
3. malady
4. disorder of health
5. sickness
6. as
7. a short or a severe illness.(noun) The condition of being ill
8. evil
9. or bad
10. badness
11. unfavorableness.(noun) Wrong moral conduct
12. wickedness.
Illness tanım:
Kelime: ill·ness
13. Söyleniş: 'il-n&
14. s
15. İşlev: noun
16. 1 obsolete a : WICKEDNESS b : UNPLEASANTNESS
17. 2 a : an unhealthy condition of body or mind b : SICKNESS 2
18.
Illness ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Malady
19. Sickness
20. Unwellness
21.
Illness ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Health
22.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sickness

The Sickness

Akıl Hastalığı

Akıl hastalığı ya da mental bozukluk sıkıntı, bilişsel işlevlerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile tanımlanan akıl sağlığı durumlarından birini ifade eder. Mental bozuklukların tanım, değerlendirme ve sınıflandırmaları farklılık gösterebilir; ...

Susan Sontag

Susan Sontag (d. 16 Ocak 1933 - ö. 28 Aralık 2004) dünyaca tanınan ABDli deneme ve roman yazarı, kuramcı, eleştirmen ve insan hakları savunucusu.

Film Terapisi

Film terapisi, sinema filmlerinin psikoz bozukluklar haricinde bazı psikolojik sorunların tedavisinde kullanılması yöntemi.