İlluminati

1776 yılında Almanya'nın Münih kentinde, Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir Hukuk Profesörü tarafından kurulan gizli topluluk. Illuminati, "Aydınlanmış Olanlar" anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar

Illuminati

1776 yılında Almanya'nın Münih kentinde, Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir Hukuk Profesörü tarafından kurulan gizli topluluk. Illuminati, "Aydınlanmış Olanlar" anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç, aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak, hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de, gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştır.

Münih'te kurulup, o yörede (Bavyera) hızla gelişen Illuminati'nin üye kayıtları büyük bir gizlilik içinde saklanıyordu. Öyle ki, üyelerin her birinin takma isimleri vardı ve yazışmalarda bunlar kullanılır, üyelerin gerçek isimleri ve kimlikleri asla kullanılmazdı. Örneğin, topluluğun kurucusu Adam Weishaupt'un kod adı Spartacus idi. Illuminati üyeleriyle ilgili bilinen tek şey, tüm üyelerinin Cermen kökenli beyazlardan oluştuğudur.

Kuruluşu

Cizvitlerin görüşlerine ve dayatmalarına büyük bir antipati besleyen Galileo Galilei, bir topluluk kurarak bu dogmalarla mücadele etmek ve parlak gençleri ve aşırı derecede zeki insanları bünyesinde toplayarak onlara özgürlüğün, hür düşüncenin ve aydınlanmanın faziletlerini aşılamak istiyordu. 1774 yılında Mason olan Weishaupt, bu emellerinin Masonluk içerisinde var olduğunu görse de, Masonluğun emellerinin ve felsefesinin siyasetler üzeri olması itibariyle ve Almanya'daki kilise/cizvit egemenliğini sona erdirmek istemesinden ötürü, bu doğrultuda bir topluluk kurmaya karar verdi ve 1776 yılında Illuminati'yi kurdu.

Dereceler ve Çalışma Sistemi

Illuminati topluluğu, tıpkı Masonluk gibi ve benzer anlamları olan, üç derecede çalışırdı. 1. Çırak 2. Minerval 3. Illumine (Aydınlanmış) Minerval

Çıraklar, Fransız ansiklopedistlerin eserlerini okuyarak ve kendi görüşleriyle birlikte bunların raporlarını sunarak tezler hazırlardı. Derece geçişleri tezler hazırlayarak ve bu tezlerin yeterliliği, üst dereceler tarafından oylanarak kabul edilirdi. Bir alt derecedeki üye, bir üst derecedeki üyelerin kim olduklarını bilmezdi.

İnişler, Çıkışlar

22 Haziran 1784'te tüm Bavyera'da Masonluk ile birlikte Illuminati de, gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek yasaklanmıştı. Masonluğun, tarih boyunca kendisine yönelen tüm baskı ve yasaklamaların altından hiçbir zarar almadan çıkması gibi yine zararsız çıktığı bu süre Illuminati'ye pek yaramamış ve büyük ölçüde gücünü ve varlığını yitirmişti.

19. yüzyılın başlarında ünlü Alman filozof Hegel'in katılımıyla canlanan ve eski parlak günlerine dönen Illuminati, bu yıllarda, bir yandan üyesi olan Hegel'in tez-antitez kuramlarıyla Yeni Dünya Düzeni düşüncesinin geliştiği bir topluluk haline gelmişti. Dünya üzerindeki çeşitli toplulukları etkileyen bu düşüncenin mirasçıları bugün halen çalışmalarını sürdürmektedir.

İlluminati

Illuminati İngilizce anlamı ve tanımı

Illuminati anlamları

  1. (v. t.) The Rosicrucians.
  2. (v. t.) Members of a sect which sprung up in Spain about the year 1575. Their principal doctrine was, that, by means of prayer, they had attained to so perfect a state as to have no need of ordinances, sacraments, good works, etc.; -- called also Alumbrados, Perfectibilists, etc.
  3. (v. t.) Literally, those who are enlightened
  4. (v. t.) Members of certain associations in Modern Europe, who combined to promote social reforms, by which they expected to raise men and society to perfection, esp. of one originated in 1776 by Adam Weishaupt, professor of canon law at Ingolstadt, which spread rapidly for a time, but ceased after a few years.
  5. (v. t.) Persons in the early church who had received baptism; in which ceremony a lighted taper was given them, as a symbol of the spiritual illumination they has received by that sacrament.
  6. (v. t.) The Hesychasts, Mystics, and Quietists;
  7. (v. t.) An obscure sect of French Familists;
  8. (v. t.) Any persons who profess special spiritual or intellectual enlightenment.

Illuminati tanım:

Kelime: il·lu·mi·na·ti
Söyleniş: i-"lü-m&-'nä-tE
İşlev: noun plural
Kökeni: Italian & New Latin; Italian, from New Latin, from Latin, plural of illuminatus
1 capitalized : any of various groups claiming special religious enlightenment
2 : persons who are or who claim to be unusually enlightened

Illuminati (Kataklysm) sözleri

Kataklysm tarafından albümünde söylenen Illuminati adlı şarkının sözleri.

The time has come to rage insanity
Mortals beg to decive
Illuminiati strive to control
The seeds of generations
No more opposition, no more free will
We shall suffer from this higher power

For ages we've been manipulated
All our existence in vein

Solitude inside the intelligence
Of man is forever

Inside your mind we shall conquer all...
This time!

Illuminati... knowledge from the sons of sin
Illuminati... the world turns and hell burns

Hell burns... hell burns... hell burns...

We feel like empty souls lost in the dust
With our shadows embracing the surface

Illuminati (Korn) sözleri

Korn tarafından albümünde söylenen Illuminati adlı şarkının sözleri.

can't believe what's happening
Where is your self control
Why can't you just be honest
The corruption takes its toll

You rape our hope
Too proud to cope
You built this house of shame
You smile, you gloat
This disease you promote
An infection is what we are now

I can't believe this happened
The fear starts to grab hold
Then anger starts to take over
I will not be controlled

You rape our hope
Too proud to cope
You built this house of shame
You smile, you gloat
This disease you promote
An infection is what we are now

They're taking over now
Eating up our souls somehow
Taking over now
Parasites, they run around
The culprits won't be found
They lie behind this mask of wealth
They're taking over now
Illuminati they hide

You rape our hope
Too proud to cope
You built this house of shame
You smile, you gloat
This disease you promote
An infection is what we are now

You rape our hope
Too proud to cope
You built this house of shame
You smile, you gloat
This disease you promote
An infection is what we are now

İlgili konuları ara

Yanıtlar