Ilmiye

İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (Alimin çoğulu Ulema), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümre. Bu zümrenin görevleri adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini kapsamaktadır.

İlmiye ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ehl-i şer

Diğer anlamları

ilmiye


1 .
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı:
"İlmiyeden bir zat."- .
2 .
Din işleriyle uğraşanların mesleği.

ilmiye

Türkçe ilmiye kelimesinin İngilizce karşılığı.
Ottoman hist. the ulama (considered as a class).

ilmiye

din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı. din işleriyle uğraşanların mesleği.

ilmiye

(Arapça) Kadın ismi - İlme ait, ilme mensup.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ilmiye ilgili konular

 • Kazasker

  Kazasker (Kadıasker) Osmanlı Devletinde askerî sınıfa âit şer’î ve hukukî dâvâlara bakan hâkim. Kazaskerlik, ilmiye mesleğinin en yüks
 • Naip

  Naip (dişil Naibe), hükümdar adına (hükümdarın yokluğu, yetersizliği, çocukluğu süresince) devleti yöneten kimse. Ayrıca İslam devletle
 • Ilmiye

  İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (Alimin çoğulu Ulema), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümre. B
 • Ehl-i şer

  Ehl-i şer; İlmiye sınıfı da denilen Osmanlı Devleti`nde adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini ifa eden zümre. Üç önemli görevle
 • Kazasker (idari görev)

  Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları,
 • Arpalık Maaşı

  Arpalık Maaşı, Osmanlı Devletinde idare, saray ve bilim adamları (ilmiye sınıfı) ile görevine son verilen veya emekli olan memurlara ödenen
 • İlmiye sınıfı

  İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (''Alim''in çoğulu ''Ulema''), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu z
 • Çivizade Muhittin Mehmet Efendi

  Çivizade Muhittin Mehmet Efendi
 • Cafer Mustafa Sunullah Efendi

  Cafer Mustafa Sunullah Efendi
 • Molla Abdülkerim

  Molla Abdülkerim
Ilmiye
ilmiye