İlteriş Kutluk Kağan, Göktürk hükümdârı ikinci Göktürk (Kutluk) devletinin kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tigin''in babaları. Çinlilerin egemenliğindeki Türkleri birleştirerek tek bayrak altında topladığı için kendisine İlteriş adı verilmiştir.

İlteriş Kutluk Kağan

İlteriş Kutluk Kağan, Göktürk hükümdarı ikinci Göktürk (Kutluk) devletinin kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tiginin babaları. Çinlilerin egemenliğindeki Türkleri birleştirerek tek bayrak altında topladığı için kendisine İlteriş adı verilmiştir. 681-693 yılları arasında hakanlık yapmıştır. Ölünce yerine kardeşi Kapağan Kağan geçmiştir. 630 yılında Çin hakimiyetine girerek istiklalini kaybetmiş olan Göktürk devletini, 682 yılında tekrar kurdu. İki ülkeyi derleyip topladığı için Kutlug adına ilave olarak, İlteriş unvanı verildi.

Çin de doğup büyüyen İlteriş Kutlug Kağan, bir süre devlet memuru olarak çalıştı. Orta Asya hududunda görev yaptığı sırada, 681 yılında on yedi arkadaşı ile birlikte Türk devletini kurmak için teşebbüse geçti. Bilge Tonyukukda yardımcı oldu. Kendisini destekleyenlerin sayısı yedi yüzü bulunca, istiklalini ilan etti. Orta Asya Türkleri, Çindeki Türk hanedan mensupları ve kumandanları etrafında toplandı. Büyük bir kuvvet ortaya çıktı. 682 yılında, Göktürk Devletini ikinci defa kurup hükümdarlığını ilan etti. Bilge Tonyukuku kendisine vezir yaptı. İkinci Göktürk Devleti adıyla anılan bu devlete kurucusuna nispetle Kutlug Devleti de denildi.

Göktürk Devletini milli şuurla teşkilatlandırıp Türk töresini ülkede hakim kıldı. 682 yılından sonra, on yıl içinde, on yedisi Çin e olmak üzere kırk yedi sefer tertip eden İlteriş Kutlug Kağan, yirmisine bizzat katıldı. Hepsinde başarılı olup, hiç yenilmedi. 692de ölünce kardeşi Kapagan, kağan oldu. Bilge Kağan ile Kül Tigin, İlteriş Kutlug Kağanın oğullarıdır.

İlgili başlıklar

Göktürkler Göktürk Devleti

İlteriş kutluk kağan

İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu
köktürk devletinin özellikleri (göktürk)
1-Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet KökTürk devletidir.
2-Orhun anıtlarını dikerek(II.Göktürk devleti zamanında)Türk tarihi ve türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
3-Milliyetçilik duygusu Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürk döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
4-Asya hun Devletinden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı başarmışlardır.

Yanıtlar