İltasaklı kelimesi ilgili, ilişkili, ilintili, bağlı anlamlarına gelir.

Yanıtlar