İlyas (Peygamber)

Kısaca: İlyas (Arapça: İlyâs için إلياس, íŽlyâ için إيليا, İbranice: אליהו†Ž Elijahu, Almanca: Elija), İslam ve Musevilik dinlerinde kutsal bir peygamberdir. ...devamı ☟

İlyas (peygamber)
İlyas (peygamber)

İlyas (Arapça: İlyas için إلياس, íŽlya için إيليا, İbranice: אליהו†Ž Elijahu, Almanca: Elija), İslam ve Musevilik dinlerinde kutsal bir peygamberdir.

İlyas peygamberin M.Ö. 9. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. İsmi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir peygamberdir. Bu kutsal kitapta onun hakkında fazla bilgiye rastlanmamaktadır.

}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elyesa
4 yıl önce

kutsal olan bir peygamberdir. Elyesa, Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. İlyas Peygamber'den sonra gelmektedir. Eski Ahit'te İlyas'ın çağdaşı olduğu...

Elyesa (peygamber), İslam peygamberleri, Adem, Arapça, Davud, Din, Eyyub, Harun (peygamber), Hud (peygamber), Kur`an, Lut
Peygamber
7 ay önce

Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hristiyanlıkta peygamber kabul edilmez...

Hz. Muhammed, Hz, İsa, Hz, Musa, Hz. İbrahim, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Adem, Al-i İmran Suresi, Allah, Arapça, Buda, Davud, Eski Ahit, Farsça, Hud, Kitabı Mukaddes
Saffat suresi
7 ay önce

ahiretten söz edilir. Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut ve Yunus gibi peygamber kıssalarına yer verilir. Ba'l tapınması da bu surede tartışılan...

Saffat Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi
Kasım
7 ay önce

insandır, kimi inanışlar onu bir nebi/peygamber olarak sayarlar. Arapça söyleyişle Kasım قاسم, Kazım كاظم, İlyas الياس ya da İbranice Kazaam כזאם ile Ellas...

Kasım, Kasım
Vartavar
4 yıl önce

havarisiyle çıktığı dağda, yüzü güneş gibi parlar, etrafında Musa ve İlyas peygamberler belirir ve Tanrı ‘sevgili oğlum budur’ der. Ermeniler bugünü etrafı...

Vartavar, Anadolu, Ermeni, Ermenice, Hemşin, Horon, Hristiyanlık, Karadeniz, Kürt, Pagan, Rize
Hızır
7 ay önce

Makedonyalı Büyük İskender veya Türk mitolojisinde olduğu gibi (hıdrellez) İlyas ile birlikte anılır. Ortak noktaları; ölmüş balığın dirilmesi, iki deniz...

Zekeriya
7 ay önce

geçen Yahudi din büyüğü ve atası. Hristiyanlıkta din büyüğü, İslamda ise peygamber olarak görülür ve her iki dine göre de Yahya'nın babasıdır. Zekeriya,...

Beşinci Dağ
4 yıl önce

basılmıştır. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından peygamber olarak kabul edilen İlyas'ın hayatını anlatır. Roman, Yahudi ve Hristiyan kaynakları...

Beşinci Dağ (kitap), 1996, 1998, Can Yayınları, Hristiyan, ISBN, Müslüman, Paulo Coelho, Peygamber, Roman, Türkçe