İlyas Küçükcan, (d. 1933,Seyitgazi/Büyükdere) Köy Enstitülü, Öğretmen, Araştırmacı, Yazar

İlyas Küçükcan

İlyas Küçükcan, (d. 1933,Seyitgazi/Büyükdere) Köy Enstitülü, Öğretmen, Araştırmacı, Yazar

Eğitim ve kültür hayatı

1933 Seyitgazi / Büyükdere Köyü doğumludur. İlköğrenimini takiben öğrencisi olduğu Çifteler Köy Enstitüsünden 1948-49 öğretim yılında mezun olmuştur. 13 Yıl Süreli köy öğretmenliğinin ardından Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat (1962) ve Eğitim (1968) Bölümlerini dışarıdan bitirmiştir. Toplam 35 yıl Milli Eğitim Bakanlığının taşra, merkez ve yurtdışı birimlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Arkadaşları ile birlikte hazırladığı Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Üniversite Hazırlık Kitapları vardır. Ulusal ve Uluslararası düzeylerde çeşitli sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuştur. Sürekli yayınlarda değişik konularda yazıları yayınlanmaktadır. Öğretmen kuruluşlarında ve kimi sivil toplum örgütlerinde gönüllü katılım yoluyla hizmetini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri

:Araştırmaları * Nacolea'dan Seyitgazi'ye Seyid Battal Gazi Külliyesi ve Vakfı, Seyit Battal Gazi Vakfı Yayınları, Eskişehir * Tonguç'un Eskişehir Bağlantıları ve Kırsal Eğitimde İlkler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 2012, Eskişehir * Ülkeye Adanmışlıkta Köy Enstitüleri ve Çifteler (Ç.K.E) Örneği, TMMOB.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2008, Eskişehir * Türkmen Süleyman ve Büyükdere Köyü, Büyükdere Köyü Muhtarlığı, 2011, Eskişehir

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar