İlyas Küçükcan

İlyas Küçükcan, (d. 1933,Seyitgazi/Büyükdere) Köy Enstitülü, Öğretmen, Araştırmacı, Yazar

İlyas Küçükcan, (d. 1933,Seyitgazi/Büyükdere) Köy Enstitülü, Öğretmen, Araştırmacı, Yazar

Eğitim ve kültür hayatı

1933 Seyitgazi / Büyükdere Köyü doğumludur. İlköğrenimini takiben öğrencisi olduğu Çifteler Köy Enstitüsünden 1948-49 öğretim yılında mezun olmuştur. 13 Yıl Süreli köy öğretmenliğinin ardından Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat (1962) ve Eğitim (1968) Bölümlerini dışarıdan bitirmiştir. Toplam 35 yıl Milli Eğitim Bakanlığının taşra, merkez ve yurtdışı birimlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Arkadaşları ile birlikte hazırladığı Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Üniversite Hazırlık Kitapları vardır. Ulusal ve Uluslararası düzeylerde çeşitli sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuştur. Sürekli yayınlarda değişik konularda yazıları yayınlanmaktadır. Öğretmen kuruluşlarında ve kimi sivil toplum örgütlerinde gönüllü katılım yoluyla hizmetini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri

:Araştırmaları * Nacolea'dan Seyitgazi'ye Seyid Battal Gazi Külliyesi ve Vakfı, Seyit Battal Gazi Vakfı Yayınları, Eskişehir * Tonguç'un Eskişehir Bağlantıları ve Kırsal Eğitimde İlkler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 2012, Eskişehir * Ülkeye Adanmışlıkta Köy Enstitüleri ve Çifteler (Ç.K.E) Örneği, TMMOB.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2008, Eskişehir * Türkmen Süleyman ve Büyükdere Köyü, Büyükdere Köyü Muhtarlığı, 2011, Eskişehir

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İlyas Küçükcan ilgili konular

 • Hermit

  Hermitler (''Phaethornithinae'') tropikal ve subtropikal sinek kuşlarının alt familyasıdır. 6 cins, 30-40 türü kapsar. Kuş tüyü tipik olarak
 • Ixodes

  ''Ixodes'', yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasından tipik kene cinsidir.
 • Fütüvvet

  Fütüvvet kelimesi sözlükte; "1. Soy temizliği, 2. Mertlik, Gençlik, Yiğitlik, Delikanlılık, 3.
 • Kasır

  Kasır Genellikle hükümdarlar için şehir dışında yaptırılmış saray ve köşk manasında kullanılan bir tabir. Anadolu beyliklerinin ve val
 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K
 • Revani

  Revani on altıncı asır divan şairlerinden. Edirne'de doğdu. Asıl ismi İlyas Şüca Çelebi'dir. İyi bir tahsil gördü. İkinci Bayezid ve Yav
 • Saffat suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır.
 • Trabzon

  Trabzon Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alan il. İl toprakları 40° 33’ ve 41° 07’ kuzey enlemleriyle 37° 07’ ve 40° 30’ doğu boyla
 • Ankara

  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının b
 • İlyas Küçükcan

  İlyas Küçükcan, (d. 1933,Seyitgazi/Büyükdere) Köy Enstitülü, Öğretmen, Araştırmacı, Yazar