İmam Buhari

Kısaca: İmam Buhari, Buhara`lı bir muhaddistir. ...devamı ☟

İmam Buhari, Buhara`lı bir muhaddistir.

Arap geleneklerine göre adı Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin el-Mugire bin Merdezbehe-l` Cufi el-Buhari. Yazdığı Sahih-i Buhari diye bilinen (orijinal adı الجامع الصحيح el-Camiu`s-Sahih) eser sonradan Kütüb-i sitte diye anılan serinin ilk kitabını oluşturur. Hicri 13 Şevval 194 tarihinde, (21 Temmuz 810 miladi) bugün Özbekistan`da bulunan Buhara şehrinde doğmuştur. Hicri 256 senesinde ise (Miladi 869) vefat etmiştir. Buhara`da doğduğundan ismi Buhari kalmıştır. Genç yaşta annesinin terbiyesi altında Arapça`yı ve Kur`an`ı öğrenmiştir. Babasından kalan servet onun hiç kimseye muhtaç kalmadan ilim öğrenmesine vesile olmuştur. ``İmam`` olarak anılan Buhari Islam dininin en büyük muhaddisi sayılır. Buhari`nin hadis eserleri sayesinde Müslümanlar peygamberlerinin sünnetini daha iyi öğrenebilmişlerdir.

biyo-taslak

Buxari

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Muhammed el-Buhârî
3 yıl önce

Ansiklopedisi, Ebû Hanîfe maddesi ^ Prof. Dr. Mehmet Erdem, "İmam Buhari’nin Kitaplarında İmam Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili", Manas...

Sahih-i Buhari
4 ay önce

صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan, ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nispetle 'Buhârî', 'Buhârî-i Şerîf' gibi isimlerle anılan hadis kitabının...

Sahih-i Buhari, 810, 870, Buhara, Hadis, Ramazan, Semerkand, ޞevval, Hertenk, İmam-ı Buhari
Sahih-i müslim
4 ay önce

(Arapça: صحيح مسلم), İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet geleneğinde İmam Buhari'nin Sahih'i (Sahih-i Buhari) ile birlikte en güvenilir...

Sahih-i Müslim, Hadis, Kütüb-i sitte, Sahih-i Buhari, Taslak, İmam Buhari, İmam Müslim, İslam
Sünnet (din)
4 ay önce

yönünde evrilmiştir. Bu dönüşüm nakilci imamlar olarak tanımlanan İmam Şafii, Ahmet İbni Hanbel ve İmam Malik gibi imamlar tarafından kavramın işlenerek, Kur'an'dan...

Sünnet (din), İslam hukuku, Arapça, Aslí® deliller, Ayetullah, Caferiyye, Fakih, Farz, Fer`í® deliller, Fetva, Fıkıh
şafii
4 ay önce

Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn Mace ve Sahih-i Buhari'nin ta'likatında1 yer almıştır. İmam-ı Şafii, ikinci defa Bağdat'a gidişinden sonra, Bağdat'taki...

Sünnilik
4 ay önce

Buhari (İmam Buhari) Sahih-i Müslim (İmam Müslim) İçeriği tamamen sahih kabul edilmemekle beraber çok meşhur olanlar şunlardır: Sünen-i Nesai (İmam Nesaî)...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
İhsan
5 ay önce

hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla tanımlanmıştır. ^ Buhari, İman; Müslim, İman...

Fatıma
3 yıl önce

de ahirette diğer üçüne üstün kılmıştır." Muhammed bin İsmail Buhari “Sahih”te ve imam Ahmed bin Hanbel “Müsned”de Ebu Bekir kızı Ayşe’den Muhammed’in...

Fatıma Zehra, Ali ibn Ebi Talib, Arabistan, Hasan ibn Ali, Hatice, Mekke, Muhammed, Seyyid, Sünni, İslam, Şii, Hz. Ali, Peygamber