Imam Muhammed Taki

muhammed

Muhammed bin Abdullah (Arapça: مُحَمَّدْ إبِنْ عَبْدُ الله ‎‎, d. 571, Mekke - ö.

Muhammed Cevad Taki

Muhammed Cevad Taki on iki imamın dokuzuncusu. Künyesi Ebu Cafer, ismi Muhammed Cevad bin Ali bin Musa Kazım bin Cafer-i Sadık bin Muhammed Bakır bin Zeynel abidin bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib'dir. İmam-ı Taki lakabı ile Ünlüdur. 811 (H. 195) yılında...

İmamlar dönemi

İslam`ın siyasî mezheplerinden olan Şia`da "İmamlar Dönemi" olarak nitelenen dönem İmam Ali ile başlayıp İmam Muhammed Mehdi ile son bulan, ama bir anlamda bitmemiş bir dönemdir. Çünkü Mehdi`nin öldüğüne inanılmaz, onun "Gayp alemine"...

Silsile-i saadat

Nakşbendiyye Silsile-î Saâdatı, Muhammed bin Abdullah'ın kendisinden sonra yerine vekâlet edeceğini hadislerinde haber verdiğine inanılan evliyâların oluşturduğu zincirdir. Günümüzde Nakşibendi Tarikatı'nın kollarına ait farklı birçok "Silsile-î Saâdat" m...

Keysanîlik

Keysanîlik ''(Dörtçüler )'', (Arapça: الكيسانية ''Al-Kaysānīya'') Şiîlik'te ''Mehdî'' kavramını ortaya atarak ilk defa ''İmam'' ünvanını kullanan; Ali bin Ebu Talib'den sonra sırası ile Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali ve dördüncü İmâm olarak da Ali bin Hüs...

Muhammed el-Bakır

Muhammed el-Bakır (676, Medine - 731, Medine) Şii mezheplerinden İsnaaşeriyye'ye göre beşinci imam. Dördüncü imam sayılan ve Hüseyin'in oğlu olan Ali bin Hüseyin'in (Ali Zeynelabidin) oğludur. Ayrıca annesi de İsnaaşeriyye'ye de ikinci imam sayılan Hasan...

Ondört Masum

Ondört Masum, Şii İslam'a göre doğal olarak günahtan beri olan on dört kişiyi niteler. Bunlar, İslam Peygamberi Muhammed, kızı Fatıma ve Oniki İmam'lardır.

Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh)

Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh) ya da Ahmed bin ʿAbd Allâh bin Muhammed et-Takî (Gerçek İsmi: Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Ismāʿīl (أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل) ya da Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad at-Taqi) (Doğum: 198 Hicrî, Öl...

Hâkk-Muhammed-Ali

Hâkk-Muhammed-Ali Anadolu Alevîliği'nde mevcût, batılılarca kısmen Hristiyanlık'taki Teslis ''(Üçleme)'' i'tikadına benzetilen ''"Allah-Muhammed-Ali"'' inancıdır.

Muhammed el-Cevâd

Muhammed el-Cevâd, Muhammed el-Takî ya da Muhammed el-Takî‘yyî’l Cevâd (Arapça: الإمام محمد التقي الجواد) (d: 10 Receb 195 Hicrî – ö: 29 Zilkade 220 Hicrî; yaklaşık olarak Milâdî 8 Nisan 811 – 24 Kasım 835) Şiîliğin İsnâaşerîyye mezhebinde ve onun kolları...