imamet

İslam`ın temel ilkelerinden bir diğeri de İmamettir. Etimolojide imamlık (önde durma, önde olma) anlamındadır.

İmamet

İslam`ın temel ilkelerinden bir diğeri de İmamettir. Etimolojide imamlık (önde durma, önde olma) anlamındadır. Camii ve Namaz imamlığından ayrı olan bu kelime ile İslam Ümmeti`nin rehberliği, liderliği ve yöneticiliği kastedilmektedir. Tüm insanlığı doğru yola ulaştırmada öncülük edenlere ise İmam denir. İmamet kelimesi Kur`an-ı Kerim`de çok yerde geçmektedir. Enbiya Süresinin 72. ayetinde "Ve biz ona İshak`ı ve Yakub`u bir hediye olarak verdik ve hepsini salih insanlardan kıldık. Ve biz onları bizim emrimizle hidayet eden (doğru yola götüren) imamlar kıldık. Onlara hayır işler yapmalarını, doğrudan namaz kılmalarını ve zekat vermelerini vahyettik ve onlar bize ibadet edenlerdi." buyurulmaktadır.

Peygamberler Nübüvvet (Peygamberlik) makamının yanında İmamet (İmamlık, Liderlik ve Yöneticilik)e de sahiptirler. Son Peygamber`in (s.av) ahirete irtihalinden sonra ise onun Ehl-i Beyt`inden yani soyundan bazı kişiler bu makama gelmişlerdir.

Yanıtlar