İman

Kısaca: İman, dini bir çerçeve içinde, yaratan ve yasalarını koyan bir Tanrı’nın varoluşunu ve vahyi tartışıl­maz kabul etme veya tasdik etme tavrı. ...devamı ☟

Dini bir çerçeve içinde, yaratan ve yasalarını koyan bir Tanrı’nın varoluşunu ve vahyi tartışıl­maz kabul etme veya tasdik etme tavrı.

Örneğin iman İslam dininde, Allah’ın varlığını tasdik etme; varoluşu tasdik edilen Allah’ı her türlü yalan ve kuşkudan azade kılmak ve uzak tutma anlamına gelir. Tas-dik, sözlü ve fiili tasdik olmak üzere, iki şe­kilde olur. Bunlardan sözlü tasdik de, kendi içinde, kalpte ve dilde olan tasdik olarak ikiye ayrılır. Zaten hakiki tasdik, hem kalpte ve hem de dilde olan tasdiktir.

Birçok Hıristiyan mezhebi, işte buradan hareketle, imanı, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amellerin işlenmesi olarak tanımlanmıştır. Fakat küfrün karşıtı diye sunulan iman, bir din içinde sadece Tanrı’nın varlığını tas-dik etmeyle sınırlı tutulmaz. Örneğin, yine İslam dininde, Hz. Muhammed imanı Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve kadere inanma olarak ta­nımlanmıştır. İmanın konularını veren bu unsurlar, imanın temel koşulları olarak kar­şımıza çıkar.

İman

Iman İngilizce anlamı ve tanımı

Iman anlamları

  1. (noun) Alt. of Imaum

Iman tanım:


İman

Türkçe İman kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Iman] n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief; magnet, object which has the property of attracting iron or steel n. allusion, hint, suggestion, mention, pointer, adumbration, finger post, glance at, implicitness, innuendo, insinuation, intimation, office, reference, smell, whiff, whisper n. faith, belief, faithfulness, religion, credo, creed

İman

dinin ortaya koyduğu dogmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat. güçlü inanç, inan. islam dinine inanma.

İman

Türkçe İman kelimesinin Fransızca karşılığı.
croyance [la], foi [la]

İman

Türkçe İman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Glaube

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.