imbik

Alm. Destillier-apparat, -kolben (m), Retorte (f), Fr. Aiambic (m), İng.

IMBIK (türkçe) anlamı
1. Damıtmaya yarayan
2. damıtma işinde kullanılan araç
damıtıcı:
Az çok bulamaç olan romantizm şiirinin daha imbikten geçmiş taraflarına geldim.- Y. K. Beyatlı.
IMBIK (türkçe) anlamı
3. damıtıcı
IMBIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. retort
2. distillery
3. still
4. distiller
5. alembic
6. flask
IMBIK (türkçe) fransızcası
1. alambic [le]
IMBIK (türkçe) almancası
1. Destillierapparat
2. Retorte

Imbik hakkında bilgiler

Alm. Destillier-apparat, -kolben (m), Retorte (f), Fr. Aiambic (m), İng. Still, retort. Madde karışımlarının damıtılmasında kullanılan kap. Bazan imbik, sıvıların buharlaştırıldığı ve buharın yoğunlaştırıldığı kap anlamında da kullanılır.

İmbiklemek, damıtmak demektir. Yani saf olmayan bir karışımı saf hale getirmek demektir. Bunun için saf olmayan madde bir imbikte ısıtılır. İlk önce kaynama noktası en düşük olan sıvı buharlaşır. Buhar bir soğutucudan geçirilerek yoğunlaştırılır ve bir toplama kabında toplanır. Bu sıvı bitene kadar, termometre hep aynı sıcaklığı gösterir. Sıvı bittikten sonra termometre yükselmeye başlar. Bu sıcaklık yükselmesi, ikinci sıvının kaynama noktasına erişinceye kadar devam eder ve bu sıvı da tamamen buharlaşıncaya kadar sıcaklık yine sabit kalır. Böylece maddelerin kaynama noktalarının farklı oluşundan faydalanarak imbikleme işlemi yapılır ve karışımlar saflaştırılmış olur.

Sanayide, taş kömüründen kok kömürü ve havagazı elde edilmesinde; ergitilmiş cevherlerden veya amalgamadan istenilen metalin buharlaştırılarak saflaştırılmasında büyük imbikleme kazanları kullanılır. Bu kazanlar ekseriya metal veya kilden yapılmışlardır.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Damıtıcı

İmbik (Arapça: el-inbīk الأنبيق; Yunanca: ἄμβυξ ambiks) ya da damıtıcı, damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç. İmbik, bir ocak ya da başka bir yolla ısıtılan bir buhar kazanı ya da damıtma kazanından meydana gelmektedir.

Rakı

Rakı, damıtma yoluyla elde edilen suma kullanılan ve genellikle anason tohumu ile aromalandırılan alkollü bir içkidir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından üretilmeye başlanmış ve zamanla Anadolu'da da yaygın olarak içilen bir içki haline ...

Cabir Bin Hayyan

Cabir Bin Hayyan modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimi. Tebe-i tâbiîndendir. İsmi Câbir bin Hayyân Abdullah el-Ezdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Horasanlı, Tuslu, Harrânlı ve Kûfeli olduğu söylenen Câbir’in âilesi hakkında çok az bilgi vardır. İslâm ...

Orta Çağda Avrupa Mutfağı

Orta Çağ mutfağı, 5. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrupa kültürlerinin besinlerine, yeme alışkanlıklarına ve yemek pişirme yöntemlerine verilen genel addır. Bu dönem boyunca beslenme düzeni ve pişirme yöntemleri Avrupa genelinde değişimlere uğramış ve tüm bu ...