imbik

Alm. Destillier-apparat, -kolben (m), Retorte (f), Fr. Aiambic (m), İng.

IMBIK (türkçe) anlamı
1. Damıtmaya yarayan
2. damıtma işinde kullanılan araç
damıtıcı:
Az çok bulamaç olan romantizm şiirinin daha imbikten geçmiş taraflarına geldim.- Y. K. Beyatlı.
IMBIK (türkçe) anlamı
3. damıtıcı
IMBIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. retort
2. distillery
3. still
4. distiller
5. alembic
6. flask
IMBIK (türkçe) fransızcası
1. alambic [le]
IMBIK (türkçe) almancası
1. Destillierapparat
2. Retorte

Imbik hakkında bilgiler

Alm. Destillier-apparat, -kolben (m), Retorte (f), Fr. Aiambic (m), İng. Still, retort. Madde karışımlarının damıtılmasında kullanılan kap. Bazan imbik, sıvıların buharlaştırıldığı ve buharın yoğunlaştırıldığı kap anlamında da kullanılır.

İmbiklemek, damıtmak demektir. Yani saf olmayan bir karışımı saf hale getirmek demektir. Bunun için saf olmayan madde bir imbikte ısıtılır. İlk önce kaynama noktası en düşük olan sıvı buharlaşır. Buhar bir soğutucudan geçirilerek yoğunlaştırılır ve bir toplama kabında toplanır. Bu sıvı bitene kadar, termometre hep aynı sıcaklığı gösterir. Sıvı bittikten sonra termometre yükselmeye başlar. Bu sıcaklık yükselmesi, ikinci sıvının kaynama noktasına erişinceye kadar devam eder ve bu sıvı da tamamen buharlaşıncaya kadar sıcaklık yine sabit kalır. Böylece maddelerin kaynama noktalarının farklı oluşundan faydalanarak imbikleme işlemi yapılır ve karışımlar saflaştırılmış olur.

Sanayide, taş kömüründen kok kömürü ve havagazı elde edilmesinde; ergitilmiş cevherlerden veya amalgamadan istenilen metalin buharlaştırılarak saflaştırılmasında büyük imbikleme kazanları kullanılır. Bu kazanlar ekseriya metal veya kilden yapılmışlardır.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi