İmereti Krallığı

İmereti Krallığı (Gürcüce: იმერეთის სამეფო) 1258-1330 ve 1446-1810 yılları arasında Gürcü Krallığı dağıldığında ortaya çıkan krallıktır.

İmereti Krallığı (Gürcüce: იმერეთის სამეფო) 1258-1330 ve 1446-1810 yılları arasında Gürcü Krallığı dağıldığında ortaya çıkan krallıktır. Moğol istilasını izleyen dönem Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası döneminde Moğol boyunduruğuna başkaldıran VI. Davit Narin’in batıya çekilerek burada İlhanlı egemenliğinden bağımsız şekilde ilan ettiği krallık olarak 1258-1330 yılları arasında varolmuştur. İmereti Krallığının başkenti Kutaisi olmuştur. Bu dönemde başkent Tiflis Moğol işgali altında olmuş ve Gürcü kralları Moğollar tarafından onaylanarak atanmıştır. Moğollara karşı Gürcü halkının isyanlarına bölgeden destek verilmiştir. Krallık, V. Giorgi döneminde Moğolların ülkeden atılmasıyla yeniden Gürcü Krallığıyla birleşmiştir.

Hükümdarlar

* VI. Davit Narin (1258-1293) * I. Konstantin (1293-1326) * Mikeli (1326-1329) * I. Bagrat (1329-1330) *Vacant (1330–1387) *Alexandre I (1387-1389) *I. George (1389-1396) *II. Konstantin (1396-1401) *I. Demetrius (1401-1443), only recognized as Duke by I. Alexander *Vacant (1443–1446)

İkinci Dönem hükümdarlar

*Demetrius II (1446-1452) *Bagrat II (1463–1478) *Alexander II (1478–1510) *Bagrat III (1510–1565) *George II (1565–1585) *Leon (1585–1588) *Rostom (1588–1589, 1590–1605) *Bagrat IV (1589–1590) *George III (1605–1639) *Alexander III (1639–1660) *Bagrat V (1660–1661, 1663–1668, 1669–1678, 1679–1681) *Vakhtang Tchutchunashvili (1661–1663) *Archil (1661–63, 1678–79, 1690–91, 1695–96, 1698) *Demetre (1663–1664) *George IV (1681–1683) *Alexander IV (1683–1690, 1691–1695) *Simon (1699–1701) *George V (1696–1698) *Mamia (1701–02, 1711, 1713) *VI. George (1702–1707) *George VII (1707–11, 1712–13, 1713–16, 1719–1720) *George VIII (1716, 1720) *Alexander V (1720–1741, 1742–1752) *George IX (1741) *Solomon I (1752–1766, 1768–1784) *Teimuraz (1766–1768) *David II (1784–1789, 1790–1791) *Solomon II (1789–1790, 1792–1810) İkinci dönem 1455 yılından sonra krallık toprakları Gürcüler, Ruslar, İranlılar ve Türkler arasında savaşların yoğun olarak yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Bu süreçte Megrelya, Abhazya ve Guria prenslikleri İmereti Krallığından bağımsızlıklarını ilan etmiş ve kendi yönetimlerini kurmuşlardır. Krallık 1810 yılında Rusya İmparatorluğu tarafından ilhak edilince varlığı sona erer.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İmereti Krallığı ilgili konular

 • Britanya hükümdarları listesi

  Bu liste Büyük Britanya Krallığı (1707-1801), Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1801-1927) ve Büyük Britanya ve Kuzey İrland
 • Kastilya Krallığı

  Kastilya Krallığı (Castilla), İber Yarımadası'nda eski bir krallık. Endülüs Emevileri'nin çöküşünden sonra kurulmuştur.
 • León Krallığı

  León Şehri Romalıların 7. Lejyonu tarafından kurulmuştur. Bağımsız bir Leon Krallığı 913 yılında kurulmuştur.
 • I. Konstantin (anlam ayrımı)

  I. Konstantin (272-337), Roma İmparatoru.
 • İmereti Krallığı

  İmereti Krallığı (Gürcüce: იმერეთის სამეფო) 1258-1330 ve 1446-1810 yılları arasında Gürcü Krallığı dağıld
 • İskoçya hükümdarları listesi

  İskoçya Krallığı hükümdarları listesi İskoçya Krallığı devletinde hükümdarlık yapan kişilerin listesidir. İskoçya Krallığı 843'd
 • İspanya hükümdarları listesi

  İspanya hükümdarları listesi, İspanya Krallığı'nı yönetmiş hanedanların ve hükümdarların listesidir.
 • Paris Antlaşması (1763)

  Paris antlaşması, genellikle Paris Barış Antlaşması veya 1763 Antlaşması olarak bilinen, 10 Şubat 1763 yılında Büyük Britanya Krallığ
 • Antik Çağ Hint Krallıkları

  Antik Çağ Hint Krallıkları, Hindistan ve çevresinde M.S. 10 ve M.S. 1000 yılları (Normalde 476) arasında hüküm sürmüş krallıklardır. 10