İmgelem ile kastınız hayal gücü ise lütfen, hayal gücü maddesine bakınız.

IMGE (türkçe) anlamı
1.

imge isim 1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey

2. düş
3. hayal
4. hülya. 2. psikoloji Duyu organlarının dıştan algılandığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri
5. hayal
6. imaj. 3. psikoloji Duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar
7. hayal
imaj.

IMGE (türkçe) anlamı
8. zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey
9. düş
10. hayal
11. hülya
12. duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar
13. hayal
14. imaj.özellikle şiirde söylenmek isteneni benzerlik ve anıştırmayla çarpıcı anlat-ma
15. imaj.duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri
16. hayal
imaj.
IMGE (türkçe) anlamı
17. (Türkçe) - Hayal karşılığı olarak kullanılan ve Fransızca İmaj kelimesine benzetilerek uydurulan kelime.
IMGE (türkçe) ingilizcesi
1. n. simulacrum,
IMGE (türkçe) fransızcası
1. image [la]
2. imagination [la]
IMGE (türkçe) almancası
1. n. Bild

Imge hakkında bilgiler

imge ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Görüntü

İlgili Konu Başlıkları Tümü

İmge Yayınevi

1984 Yılında kurulan İmge Yayınevi, 1987 yılı sonunda İmge Kitabevi Yayınları olarak kitap üretimine başladı. Temel metinlerin önemli bir bölümünü dilimize kazandırırken bir yandan da Türkiye'nin ve dünyanın güncel ve tarihsel sorunlarını irdeleyen, değişik ...

İmge Kitabevi

1984'te Ankara'da Refik Tabakçı tarafından kurulan, tanınmış kitabevi. 1985'te Kızılay Konur Sokak'ta Mülkiyeliler Birliği binasında açılan küçük kitabeviyle okurun karşısına çıktı. Bugün Türkiye'de yaygınlaşan taksitle kitap uygulamasını başlatan İmge Kitabevi'dir.

İmge Kitabevi Yayınları

ı, Pertev N. Boratav'ın Masalları, Korkut Boratav'ın eşsiz ''Türkiye İktisat Tarihi'', Alaeddin Şenel'in ''İnsanlık Tarihi'' ve Norman Davies'in ''Avrupa Tarihi'' yayınevinin lokomotif kitapları olmuş, onlarca baskı yapmıştır.

Bileşik İmge

Bileşik

Orpheus

Thrakia kralı Oiagros'un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.Ezoterik öğretiler İlk Çağlar boyunca da varlıklarını sürdürmüşlerdir.Bize öğretilmeye çalışılan tarihte , ilk insanların politeist oldukları , yani bir çok tanrıya taptıkları , ilk dinlerin doğa dinleri ...