İmmünoloji bağışıklığı inceleyen bilim. Tıbbın bağışıklık ile ilgilenen alt dalı. Fransızca "immunologie" kelimesinden gelmektedir. Türkçe "bağışıklık bilimi" olarak da adlandırılır.

İmmünoloji

İmmünoloji bağışıklığı inceleyen bilim. Tıbbın bağışıklık ile ilgilenen alt dalı. Fransızca "immunologie" kelimesinden gelmektedir. Türkçe "bağışıklık bilimi" olarak da adlandırılır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar