Immanuel Wallerstein

1930'da New York da doğmuş olan Immanuel Wallerstein bir sosyologdur. Afrika'da sömürgeciliğin etkileri üzerine araştırmalar yapmış. Kapitalizmin tarihi üzerine geniş incelemelerde bulundu. Halen "Fernand Braudel Ekonomik Araştırma Merkezi"nin Direktörlüğü yapıyor.TeorileriWallerstein "Dünya sistemi teorisini" yarattı. Wallerstein'e göre 16. yüzyıldan beri uluslararası işbölümü ile karakterize edilen bir dünya sisteminde yaşıyoruz.

Bir temel tezi şu: 1945'ten beri dünya sisteminin ba

Immanuel Wallerstein

1930'da New York da doğmuş olan Immanuel Wallerstein bir sosyologdur. Afrika'da sömürgeciliğin etkileri üzerine araştırmalar yapmış. Kapitalizmin tarihi üzerine geniş incelemelerde bulundu. Halen "Fernand Braudel Ekonomik Araştırma Merkezi"nin Direktörlüğü yapıyor.

Teorileri

Wallerstein "Dünya sistemi teorisini" yarattı. Wallerstein'e göre 16. yüzyıldan beri uluslararası işbölümü ile karakterize edilen bir dünya sisteminde yaşıyoruz.

Bir temel tezi şu: 1945'ten beri dünya sisteminin başı çeken hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri gerilemektedir. 11 Eylül ve sonrasındaki olaylar bunun en son ve en belirgin kanıtıdır.

İçinde yaşadığımız dünya sisteminin hızla temel bir değişime doğru gittiğini ve tercih ve seçimlerimize, insan iradesine hiç olmadığı kadar açık hale geldiğini savunan Wallerstein ne yapabileceğimiz konusunda şunları söylüyor: "Hepimizin üçlü bir görevi olduğu yolundaki görüşüme bağlı kalıyorum: Gerçekliği eleştirel ve ayık bir kafayla analiz etmekle ilgili entelektüel görev; bugün öncelik vermemiz gereken değerlerin neler olduğuna karar vermekle ilgili ahlaki görev ve dünyanın, kapitalist dünya sistemimizin şu anki kaotik yapısal krizinden çıkıp, mevcut sistemden gözle görülür ölçüde daha kötü değil de, gözle görülür ölçüde daha iyi olacak farklı bir dünya sistemine geçmesi olasılığına hemen nasıl katkıda bulunabileceğimize karar vermekle ilgili siyasi görev."

KitaplarTürkçe'ye çevirilen kitapları bunlar:

  * Amerikan Gücünün Gerileyişi (2004) ISBN 975342440-X
  * Bildiğimiz Dünyanın Sonu / Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim (2000)
  * Geçiş Çağı / Dünya Sisteminin Yörüngesi (1945-2025) (2001)
  * Güncel Yorumlar (2001)
  * Irk Ulus Sınıf / Belirsiz Kimlikler (Etienne Balibar ile, 1995)
  * Jeopolitik ve Jeokültür (1993) ISBN 9753550812
  * Küreselleşme ve Terör / 2 Cilt Takım / Terör Kavramı ve Gerçeği / Terörizm, Saldırganlık, Savaş (2001) ISBN 9758382675
  * Küreselleşme ve Terör / Terör Kavramı ve Gerçeği / 1. Kitap ISBN: 9758382683
  * Liberalizmden Sonra (1998) ISBN 9753421990
  * Sistem Karşıtı Hareketler 1995 ISBN 9753420706
  * Sosyal Bilimleri Düşünmemek / 19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları(1999) ISBN 9757112429
  * Tarihsel Kapitalizm (1992) ISBN 9757650900
  * Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri (2001) ISBN 9757112860
  * Yeni Bir Sosyal Bilim İçin (2003) ISBN 9758242644
  * Sosyal Bilimleri Açın / Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Gulbenkian Komisyonu Raporu; Gulbenkian Komisyonu; Editör: Immanuel Wallerstein (1998) ISBN 9753420994


İlgili konuları ara

Yanıtlar