Imparatoriçe

İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarıdır. Latince imperator (askeri kumandan) kelimesinden gelir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Imparatoriçe ilgili konular

 • Egemen

  Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici. Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi unvanlara sahip olurlar.
 • Hakan

  türk, moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir ünvan
 • Kağan

  Kağan Moğol ve Türk devletlerinde hükümdarlar tarafından kullanılan ünvanlardan birisi ve göreceli olarak en eskilerindendir. Göktürkler d
 • Hükümdar

  Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici. Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi unvanlara sahip olurlar. Yuna
 • Imparator

  İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarıdır. Latince ``imperator`` (askeri kumandan) kelimesinden gelir. Rütbe ve mevkii olarak kraldan ü
 • Monark

  Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici. Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi unvanlara sahip olurlar.
 • Meşruti monarşi

  Monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gi
 • Göktürk kağanlar listesi

  Göktürk kağanlarının bir listesidir.
 • Han (unvan)

  Han, eski Türk - Moğol topluluklarında hükümdar. "Ulu insan", "lider" anlamları taşımaktadır. Moğolcada ve bazı Altay lehçelerinde Kan (Ga
 • Soyluluk unvanları

  soyluluk unvanları şunlardır: