Imprecation

Imprecation

Imprecation İngilizce anlamı ve tanımı

Imprecation anlamları

  1. (noun) The act of imprecating, or invoking evil upon any one; a prayer that a curse or calamity may fall on any one; a curse.

Imprecation tanım:

Kelime: im·pre·ca·tion
Söyleniş: "im-pri-'kA-sh&n
İşlev: noun
1 : CURSE
2 : the act of imprecating
- im·pre·ca·to·ry /'im-pri-k&-"tOr-E, im-'pre-k&-, -"tor-/ adjective

Imprecation ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Malediction,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.