İnanç

1- Genel olarak, bir şeyin ya kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğu­na inanma, biri için güven besleme durumu. 2- Yine genel bir çerçeve içinde. özü itiba­riyle temsili bir karaktere sahip olup, bir önermeyi kendisine içerik olarak alan, ama son çözümlemede iradi davranışın kontrolü altında bulunan, zihin hali.

1- Genel olarak, bir şeyin ya kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğu­na inanma, biri için güven besleme durumu. 2- Yine genel bir çerçeve içinde. özü itiba­riyle temsili bir karaktere sahip olup, bir önermeyi kendisine içerik olarak alan, ama son çözümlemede iradi davranışın kontrolü altında bulunan, zihin hali.

3- İnanç, biraz daha özel bir anlam içinde, doğruluğuyla ilgili olarak kesin sonuçlu ka­nıtların, sağlam verilerin bulunmadığı, fakat yine de doğruluğu lehinde belirli dayanakla­rın söz konusu olduğu ö gibi bir önermenin doğru olduğunu düşünme ya da savunma; kesin bilgiden daha zayıf olmakla birlikte, temelsiz sanıdan çok daha güçlü olan bilgi parçası anlamına gelir.

Diğer anlamları

İnanç

1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma:
"Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti:
"Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***)Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat:
"Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İnanç

Türkçe İnanç kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. belief, faith, confidence, religion, affiance, conscience, conviction, credence, credo, creed, cult, dogma, faithfulness, opinion, persuasion, positiveness, reliance, tenet, opinions

İnanç

bir düşünceye gönülden bağlı bulunma; inanılan şey, görüş, öğreti.
tanrı' ya, bir dine inanma, imân, itikat.
birine duyulan güven, inanma duygusu.

İnanç

Türkçe İnanç kelimesinin Fransızca karşılığı.
confiance [la], conviction [la], créance [la], croyance [la]

İnanç

Türkçe İnanç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Glaube, Gläubigkeit, Religion, Religiosität, Überzeugung, Vertrauen

İnanç

(Türkçe) Erkek ismi 1. Bir fikre olan bağlılık, kesin kabul. 2. İman. 3. Kesin kabulle bağlanılan şey. 4. İnanılır şey. 5. Doğru, emin.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.