İnanç

1- Genel olarak, bir şeyin ya kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğu­na inanma, biri için güven besleme durumu. 2- Yine genel bir çerçeve içinde. özü itiba­riyle temsili bir karaktere sahip olup, bir önermeyi kendisine içerik olarak alan, ama son çözümlemede iradi davranışın kontrolü altında bulunan, zihin hali.

1- Genel olarak, bir şeyin ya kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğu­na inanma, biri için güven besleme durumu. 2- Yine genel bir çerçeve içinde. özü itiba­riyle temsili bir karaktere sahip olup, bir önermeyi kendisine içerik olarak alan, ama son çözümlemede iradi davranışın kontrolü altında bulunan, zihin hali.

3- İnanç, biraz daha özel bir anlam içinde, doğruluğuyla ilgili olarak kesin sonuçlu ka­nıtların, sağlam verilerin bulunmadığı, fakat yine de doğruluğu lehinde belirli dayanakla­rın söz konusu olduğu ö gibi bir önermenin doğru olduğunu düşünme ya da savunma; kesin bilgiden daha zayıf olmakla birlikte, temelsiz sanıdan çok daha güçlü olan bilgi parçası anlamına gelir.

Diğer anlamları

İnanç

1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma:
"Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti:
"Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***)Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat:
"Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İnanç

Türkçe İnanç kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. belief, faith, confidence, religion, affiance, conscience, conviction, credence, credo, creed, cult, dogma, faithfulness, opinion, persuasion, positiveness, reliance, tenet, opinions

İnanç

bir düşünceye gönülden bağlı bulunma; inanılan şey, görüş, öğreti.
tanrı' ya, bir dine inanma, imân, itikat.
birine duyulan güven, inanma duygusu.

İnanç

Türkçe İnanç kelimesinin Fransızca karşılığı.
confiance [la], conviction [la], créance [la], croyance [la]

İnanç

Türkçe İnanç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Glaube, Gläubigkeit, Religion, Religiosität, Überzeugung, Vertrauen

İnanç

(Türkçe) Erkek ismi 1. Bir fikre olan bağlılık, kesin kabul. 2. İman. 3. Kesin kabulle bağlanılan şey. 4. İnanılır şey. 5. Doğru, emin.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İnanç ilgili konular

 • Buddha

  Budizm'in kurucusu (M.Ö. 560'a doğru) Kral Suddhodana ile kraliçe Maya'nın oğlu, sonradan Buda (yani Tanrı'dan esin almış) adını alacak o
 • Zalim

  Zalim şu anlamlara gelebilir:
 • Zann-ı galib

  Zan; sanmak, sezmek, bir şeyi kesin olmaksızın bilmek, ihtimalli olarak bilmek demektir. Gâlib ise "galebe" kökünden ism-i fail olup; üstün, g
 • Tiyatro

  Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına g
 • Mitoloji

  Mitoloji, belirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla
 • İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun e
 • Insan

  İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becer
 • Determinizm

  Determinizm yada gerekircilik ya da, felsefede, dünyanın belirli bir andaki durumunun, önceki halinin sonucu ve gelecekteki durumunun sebebi oldu
 • Devlet

  Devlet, çağdaş anlamıyla, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasal örgütle
 • Kahramanmaraş

  Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi yer alan ilin toprakları 27°11' ve 38°36' kuzey enlemleri ile 36°15' ve 37°42' doğu boylamları arasında yer al