İnanna

Kısaca: İnanna (Sümerce DINA NA, Akatça DİNANA), Sümer aşk, bereket ve savaş tanrıçası. Sümercede İnnin, Ennin, Ninnin, Ninni, Ninanna, Ninnar, İnnina, Ennina, İrnina, İnnini, Nana ve Nin karşılıklarıyla da kullanılan sözcüğün "gök ana" anlamına gelen Nin-ana sözcüğünden türediği düşünülmektedir. ...devamı ☟

İnanna
İnanna

İnanna (Sümerce sı. Sümercede İnnin, Ennin, Ninnin, Ninni, Ninanna, Ninnar, İnnina, Ennina, İrnina, İnnini, Nana ve Nin karşılıklarıyla da kullanılan sözcüğün "gök ana" anlamına gelen Nin-ana sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Ne var ki, Gelb'in 1960 tarihli çalışmasında sözcüğün kökeninin İnnin (DİNNİN) olduğu; Ninni, Nin-anna ve İrnina'nin ise tümüyle ayrı tanrıçalar olduğu sonucuna varılmıştır. Akatçadaki karşılığı İştar olan İnanna'nın kökeninin Hurri tanrıçası Hannahannah'a dayandığı da öne sürülmektedir.

Dış bağlantılar

* Tıklanabilir Mezopotamya eşlemi

Kaynaklar

Vikipedi

İnanna

İngilizce İnanna kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. antigua diosa sumaria del amor de la fertilidad y de la guerra

İnanna

İngilizce İnanna kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Inanna, dieu de l'amour et de la guerre

İnanna

İngilizce İnanna kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Inanna, sumerische Gottheit der Liebe Fruchtbarkeit und Krieges

İnanna

İngilizce İnanna kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Inanna, antica dea sumera dell'amore, della fertilità e della guerra

İnanna

İngilizce İnanna kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Inanna, deusa suméria do amor da fertilidade e da guerra

İnanna

İngilizce İnanna kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. vroeger Soemerische godin van de liefde, vruchtbaarheid en oorlog

İnanna

n. ancient Sumerian goddess of love fertility and war

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tammuz
1 yıl önce

Sümerce: :????, Dumuzi sipad) daha sonra İştar olarak da adlandırılacak İnanna tanrıçasının kocası olan bir Antik Mezopotamya tanrısıdır. Sümer, Akad ve...

Tammuz, Adonis, Akadca, Akadlar, Arapça, Babil, Mitoloji, Sümerce, Taslak, Temmuz, İbranice
Uruk
1 yıl önce

gök tanrısı An’a (veya Anu) adanan batıdaki Kullaba ve aşk tanrıçası İnanna’ya (Akkadca İştar) adanan doğudaki Eanna adlı iki yerleşim yerinin birleşmesinden...

Enki
1 yıl önce

Enki ve Ninmah: İnsanın Yaratılışı Enki ve İnanna: Yeryüzünün ve Kültürel Süreçlerin Düzenlenmesi İnanna ve Enki: Uygarlık Sanatlarının Eridu'dan Uruk'a...

Enki, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Asur, Babil mitolojisi, Elam, Elohim (tanrılar), Enlil, Eridu, Gılgamış Destanı
Ereşkigal
1 yıl önce

Sümer şiiri olan İnanna'nın Ölüler Diyarı'na İnişi'nde İnanna'nın ablası olarak tasvir edilir. Ereşkigal'ı içeren iki ana efsane, inanna'nın Yeraltı Dünyası'na...

Ana tanrıça
1 yıl önce

modelleri ve rahibe imajları olduğunu öne sürmüşlerdir. Sümer mitolojisindeki İnanna bilinen en eski tanrıçalardan biridir. Mısır mitolojisinde İsis bereket...

Sümer Mitolojisi
1 yıl önce

insanların ve sihirbazların koruyucusudur. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça İnanna âşıkların ve savaşçıların koruyucusudur. Sümerlilerden Samilere geçen kültür...

Anunnaki
1 yıl önce

torunlarıdır ve asıl işlevleri insanlığın kaderini kararlaştırmaktır. İnanna'nın Ölüler Diyarı'na İnişi'nde Anunnaki, yeraltı dünyasında Ereşkigal'ın tahtının...

Anunnaki, Akad, Annuna, Mitoloji, Sümer, Taslak, Igigi
Anu
1 yıl önce

inanmamız için çok geçerli sebepler vardır. Bu doğruysa, Uruk tanrıçası İnanna (ya da İştar) onun kızıdır. An ismine referans olabilecek en eski yazın...

Anu, An, Annuna, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Cennet, Cin, Elohim (tanrılar), Enki