Incil

Kısaca: Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir. ...devamı ☟

incil
Incil

Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerim tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir. Esas itibariyle Hz. İsa'nın hayatını, mucize ve faaliyetlerini, söylediği hikmetli sözleri, tebliğ etmiş olduğu şeriat hakkındaki peygamberane hakikatları anlatmak için kullanılmıştır. Bu kelime ile ilk hristiyanlar; İsa'nın insanlara bildirisini, onları kötülük ve günahtan kurtarmağa ve selamete götürmeğe geldiğine dair vaadini anlatmış ve adlandırmışlardı. Hz. İsa da onu; "Tanrı'nın Krallığı'nın müjdesini (iyi haberini) duyurma" olarak tanımlar (Kitab-ı Mukaddes, Matta, I, 1, 14; S.C.F.Brandon, A Dictionary of Comparative Religion, London, 1970, s. 310; Anne Merie Sechimmel, Dinler Tarihine Giriş Ankara 1955, s. 210).

Her ne kadar Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'ya gönderilen İncil'i tasdik ederse de, bugünkü İncillerin Hz. İsa'ya gönderilen İncil'in tahrif edilmiş şekilleri olduğuna ayetlerde şöyle işaret edilir:

"İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fasık olanlardır" (el-Maide, 5/47).

"Ey Kitab ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereği gibi uygulamadıkça bir temeliniz olmaz" de (El-Maide, 5/68).

"Onların izleri üzerinden peygamberlerimizi ardarda gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı da ardlarından gönderdik ve ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet duyguları koyduk; üzerlerine bizim gerekli kılmadığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya attıkları ruhbaniyete bile gereği gibi riayet etmediler; içlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik; ama çoğu yoldan çıkmışlardır" (el-Hadid, 57/27).

Geçmiş peygamberlerde olduğu gibi, Hz. İsa'nın sağlığında da İncil, yazılı kitap haline getirilmemiştir. Çünkü İsa (a.s)'ın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı devrin şartları buna elvermiyordu. En erken yazıları İncil, İsa'dan sonra 70'li yıllarda kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın tebliğ ettiği hakikatler anında kaydedilememiş, sonradan yazıları İncillere insan sözü karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır.

Bugün kilisece kabul edilmiş dört resmi İncil vardır: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri. Bunların Havarilerden geldiği ve sahih olduğu kabul edilir. Bunlardan ilk üçü -birtakım ayrılıklara rağmen- ana mesele ve bölümlerinde birbirlerine yakındırlar. bunlar, "aynı bakış açısıyla yazılmış anlamında", "Sinoptik" İnciller adı verilir. Bu üç İncil, zaman bakımından dördüncü incilden öncedirler (Maurice Bucaıller, Kitab-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim (trc. Suat Yıldırım), İzmir, 1981, s. 90 vd.; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi İstanbul 1983, s. 206 207).

Bu dört incilden Markos'un incilinin en eskileri olduğu, Matta ve Luka incillerinin, hem bunun eski şeklinden, hem de kaybolan ve "o" denilen bir kaynaktan metinlerini aldıkları söylenmektedir. Bu incillerin dördüncüsü olan yuhanna incili ise, oldukça geç yazılmış mistik yönü ağır basan bir incildir (Schimmel a.g.e., s. 118; Bucaıller, a.g.e., s. 96).

Dört incil ve yazarları şunlardır:

Matta İncili; 28 babtır. Matta, Havarilerden biri olup, M. 70 yılında hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Habeşistan'da ölmüştür. İncilde Hz. İsa'nın Mesihliği üzerinde durur.

Markos İncili: Markos, Havarilerin reisi olan Petrus'un talebesidir. Hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Mısırda M. 62 yılında ölmüştür. İncili 16 bab olup Hz. İsa'nın hayatından bahsetmektedir.

Luka İncili: Doktor veya ressam olduğu söylenen Luka, Pavlos'un talebesidir, Havari değildir. İncili M. 60 yıllarında yazmıştır. 24 babtır. İsa'nın hayatı ve tebliğ ettiği şeylerden bahsetmektedir.

Yuhanna İncili: 24 bab olan bu incili yazanın Yuhanna'nın talebesi olduğu sanılmaktadır. Bu İncil'de İsa'nın, Allah'ın oğlu olduğu tezi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Aslında bugün elimizde bulunan İncil'de bu dört incilin dışında 23 incil daha olup toplam 27 incilden meydana gelmiştir. Halbuki Allah'ın Hz. İsa'ya indirmiş olduğu İncil birdir (Ahmet Kahraman, Dinler tarihi, İst. 1968, s. 189).

Bir ilim adamının tespitlerine göre bugünkü incillerin gayesi; Hz. İsa'nın sözlerini ve işlerini aktarmakla, onun yeryüzündeki risaletinin tamamlandığı sırada, insanlara bırakmak istediği talimatları onlara tanıtmak olmuştur. Talihsizlik İncil yazarlarının, bildirdikleri olayların görgü tanığı olmamalarından ileri gelir. Onlar, Hz. İsa'nın hayatı hakkında muhtelif Yahudi-Hristiyan cemaatlerinin, bugün kaybolmuş bulunan ve sözlü rivayetle nihai metinler arasında vasıta rolü oynamış olan, sözlü veya yazılı durumda korunan bilgilerin, o toplulukların sözcüleri tarafından anlatılmalarından başka bir şey değildir (Maurıce Bucaılle, a.g.e., s. 369).

Kur'an-ı Kerim'de semavi kitaplardan ve İncil'den şöyle bahsedilmektedir:

"Sana kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. (Doğruyu ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (kitaplar)ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öc alandır" (Âlu İmran, 3/34).

"Allah demiştir ki: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Ruhu'l- Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana kitab'ı, hikmet'i Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun, benim iznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacayı benim iznimle iyileştiriyordun; benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun ve İsrailoğullarını senden savmıştım; hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman, içlerinden inkar edenler; bu açık bir büyüden başka bir şey değil demişti (el-Maide, 5/110).

Ahmet GÜÇ

incil

Hz. İsa'ya indirilen kutsal kitap.

incil

Türkçe incil kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. good book, Sacred Writ, Evangel, Bible, New Testament, Gospel, Holy Writ

incil

Türkçe incil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bibel, Evangelium adj. evangelisch npr. Testament: Neues Testament

misafir - 8 yıl önce
kitap fuarında bir papazla sohpet ettim.hırıstiyanlık hakında kitaplar bakarken papaz bana anlayamadığın bir konu varmı diye sordu. Bende var dedim .Nediye sordu, Bende papaza,sana 3 soru soracağım dedim. Tamam dedi.,bende sorularımı sormaya başladım.Soru 1 dedimki bu gördüğün incil allahın Vahiy yolu cebrail ile hz isaya gönderdiği incilmidir dedim PAPAZ evet dedi bende PAPAZA sordum BU İNCİL HZ İSAYA gönderilmiş kitap ise insanlara ğöre incil olurmu PAPAZ olmaz dedi. Bende soruyu sordum pekiyi lukaya göre incil- matta göre incil- markosa göre incil- yuhanna göre incil nasıl oluyor,ben yazayım bana göre sen yaz sana göre incil olurmu İNCİL bir tane ise neden 4 değişik incil var dedim cevap veremedi.PAPAZA ikinci soruyu sorayımmı dedim sor dedi SORU 2 bu İNCİL hz İSA gönderilmiş kitap ise, hz İSANIN yakalanmasını ,çarmaha gerilmesi ,ölmesi , öldükten sonra havarilerine görünmesini ,ALLAH kime vahyetti 3cü sahıs kim dedim. ölen bir insana vahiy nasıl gelir .Ölen insana vahiy gelmiyeceğine HZ İSANIN ölümünü ALLAH kime vahyetti. cevap veremedi 3 soruyu sorarayımmı dedim sor dedi SORU 3 DEDİMKİ markos incilinin son bölümünde derki HZ İSA havarilerine göründükten sonra göğe yükseldi ALLAHIN SAĞ TARAFIN OTURUYOR. Bende dedim ALLAH nerdeki HZ İSA sağ trarafında otursun dedim. 50 milyon km yukarıdan dünyayı göremessin bizim galaksimizde milyarlarca yıldız var , dedim boşver bizim galaksimizi milyarlarca galaksi var kainatın düşün nekadar büyük olduğunu ALLAH'a MEKAN TAYİN edebirmisinki HZ İSA sağ tarafında otursun dedim cevap veremedi. sonra papaz bana senkendi yoluna git dedi bende ordan ayrıldım.

misafir - 8 yıl önce
burası çok güzel ve o kadar uzun değil idare eder tam bnm istediğim uzunlukta ve yeterLi biLgide beğenmeyenLere burayı zorla açtıran yok gitsinler bu kadar güzel anLatım yapan naska site buLsunlar o zaman yani ibraz mantıklı düşünün havalanmayın helede bu sayafada din sayfasında küfür alay havalanma sömürgecilik hiç birini yapamyın ALLAH RIZASI İÇİN kibar olmayın bu sayfayı bile bulamayanlar varRrrr...!

Yusuf kaya - 3 yıl önce
Ben 4 kitabın da 4 peygamberinde 4 büyük mesleğinde. Allah tarafında indirildiğine inanan ,4 kitabında indirilişinin doğruluk üzerine, her kitapta 1 tek doğru nün olduğu kanıtıdır.Allah kimseyi doğrudan ayırmasın ,diyor ,Hepinizi allaha emanet ediyorum.saygilar.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.