Indiyum

Kısaca: Indium. ...devamı ☟

Indiyum
Indiyum

Alm. Indium (n), Fr. Indium (m), İng. Indium. Kimyasal sembolü In olan metalik bir element. İndiyumun tabiatta bilinen bir minerali yoktur. Çok az rastlanan bu element genellikle çinko minerallerinde bulunmaktadır. 1803 yılında Winkler tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Özellikleri: İndiyum kalay yumuşaklığındadır. Saf halde gümüş gibi parlak olup, özgül ağırlığı da 7,31 g/cm3tür. Atom numarası 49, atom ağırlığı da 114,82’dir. Periyodik cetvelin III-A grubu elementlerinden olup, kimyasal özellikleri bakımından alüminyuma benzer. Bileşiklerinde genellikle 1+ veya 3+ değerliklidir. 2+ değerlikli bileşikleri de vardır. 3+ değerlikli tuzları suda çözünen renksiz bileşiklerdir (In2(SO4)3 veInF3 gibi). İndiyumun erime noktası 156,61°C, kaynama noktası 2000°C’dir.

İndiyumun elektron düzeni: (Kr) 4d10 5s2 5 p1dir. 113In ve 115In olmak üzere iki tane kararlı izotopu 33 tane de radyoaktif izotopu vardır.

Elde edilişi ve kullanılışı: İndiyum çok az cevherde % 1’den fazla bir oranda bulunur. Çinko üretimi esnasında indiyum ihtiva eden kısım indiyumca zenginleştirilir ve saflaştırılır. Daha sonra tuz halindeki indiyum ya elektrolitik olarak veyahut da kimyasal olarak indiyuma indirgenir.

İndiyum ekseriyetle düşük sıcaklıkta eriyen lehim üretiminde kullanılır. Yarı iletken üretimi teknolojisinde metaller arası bileşikler halinde kullanılır (indiyum antimonid gibi). İndiyumla kaplanan metal yüzeyleri atmosfer etkilerine karşı dayanıklılık kazanır. Keza indiyum, optik cihazlarda bulunan aynaların yapımında ve ayrıca erimiş haldeki indiyum, temiz cama ve benzeri satıhlara kolayca yapıştığından metal, cam, seramik ve mermer gibi malzemelere tatbik edilen hava sızdırmaz yapıştırıcıların imalinde kullanılır.

Atom numarası: 49 Simge: In Kütle numarası: 114.82 Kaynama Noktası (C): 2000 Erime Noktası (C): 156.2 Yoğunluk: 7.31 Buharlaşma Isısı: 53.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .78 Elektriksel iletkenlik: .111 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: 0.057

Indiyum

Türkçe Indiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. indium

Indiyum

atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element, simgesi ın.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Indiyum Resimleri