Ineffective

Ineffective

Ineffective İngilizce anlamı ve tanımı

Ineffective anlamları

  1. (a.) Not effective; ineffectual; futile; inefficient; useless; as, an ineffective appeal.

Ineffective tanım:

Kelime: in·ef·fec·tive
Söyleniş: "i-n&-'fek-tiv
İşlev: adjective
1 : not producing an intended effect : INEFFECTUAL ineffective lighting
2 : not capable of performing efficiently or as expected : INCAPABLE an ineffective executive
- in·ef·fec·tive·ly adverb
- in·ef·fec·tive·ness noun

Ineffective ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Ineffectual, Inefficient, Unable,

Ineffective ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Effective, Effectual, Efficacious,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.