Sığırlar (Bovinae), memeli hayvanların çift toynaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasına giren bir alt familya.

İnek ile ilgili bilgi

İnek ile ilgili bilgi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sığırlar

Yanıtlar