Inexact

Inexact

Inexact İngilizce anlamı ve tanımı

Inexact anlamları

  1. (a.) Not exact; not precisely correct or true; inaccurate.

Inexact tanım:

Kelime: in·ex·act
Söyleniş: "i-nig-'zakt
İşlev: adjective
Kökeni: French, from in- exact exact
1 : not precisely correct or true : INACCURATE an inexact translation
2 : not rigorous and careful an inexact thinker
- in·ex·act·ly /-'zak(t)-lE/ adverb
- in·ex·act·ness /-n&s/ noun

Inexact ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Inaccurate,

Inexact ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Exact,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.