İnfallibilite Yasası veya Yanılmazlık Yasası, 18 Temmuz 1870 yılında Papa IX. Pius (d.

Infallibilite Yasası

İnfallibilite Yasası veya Yanılmazlık Yasası 18 Temmuz 1870 yılında IX. Pius (d:1846-ö:1877) tarafından ve 533 Piskopos`un onayıyla yürürlüğe konmuştur.

Papaları korunmak amacıyla alınan bu karar aynı gün Katolik Kilisesi`nin Dogmatik adıyla bilinen, hiçbir itirazda bulunmadan koşulsuzca inanılması gereken yasalarından ve Katolik olmanın ön şartlarından biri olarak kabul edilmiştir. Mesela; İsa Peygamber`in Tanrı`nın oğlu olduğuna inanmak nasıl mecburi ise bu yasaya da inanmak öyle mecburidir.

İnfallibilite Yasası`na göre; hiçbir Papa yanılmaz ve başkaları tarafından da yanıltılamaz. Katolik inancına göre Papa, yeryüzündeki tek hatasız kuldur.

Kaynakça

Aytunç Altındal - Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri sy 33

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar