infilak sınırları

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri; doğuda Atlas Okyanusundan batıda Büyük Okyanus a kadar 4.500 km genişliğindedir. Kuzey sınırını Kanada, güneyini ise Meksika körfezi çevirmektedir. ABD Amerika kıtasında yer alır. Dünyanın en büyük ülkelerinden biridir.

oktan

:→``Bu makale oktanın kimyasal bileşik tanımı üzerinedir. Oktan ile ilgili diğer makaler için Oktan (anlam ayrım) sayfasına bakınız.``

Hamidiye Kruvazörü

Hamidiye Kruvazörü, "Abdülhamid kruvazörü" olarak 1903 yılında İstanbul sularına gelerek Osmanlı donanmasına katılan ve 1908 Devriminin ardından adı "Hamidiye" olarak değiştirilen bir gemidir.

bütan

Bütan, (ya da n-bütan) dört karbon atomu içeren dalsız bir bileşiktir: CH3CH2CH2CH3. İzobütan (i-bütan, 2-metilpropan) bütanın izomeridir, CH3CH(CH3)2.

Sultan İkinci Abdülhamid

II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد ثانی `Abdü’l-Hamīd-i sânî)(d. 21 Eylül 1842 – ö. 10 Şubat 1918). Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı. Babası Sultan Birinci Abdülm...

İçe göçme

Postmodern düşünür Baudrillard’ın postmo­dern dünyada çok çeşitli olguların ilgili olduk­ları düzlemlerde, nicesel yeğinlik kazandıktan sonra infilak etmek suretiyle, hem kendilerini ve hem de İnsanların onlarla ilgili düşünce ve varsayımlarını yok etme d...

zorunlu deprem sigortası

Zorunlu deprem sigortası, sistemi topraklarını yüzde 96’sı, nüfusunun 98’i aktif deprem bölgelerinde bulunan Türkiye tarafından geliştirilmiştir. Sistemi yönetme sorumluluğu ise Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortala...

Tanksavar mayını

Tanksavar mayını, (kısaltması AT mayını), bir tür kara mayını olup tank ve zırhlı savaş araçlarına hasar vermek veya imha etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Ermeni Kırımı

Ermeni KırımıTaner Akçam, ''İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu: İttihat ve Terakki'den Kurtuluş Savaşı'na'', İmge Kitabevi, Mart 1999, ISBN 975-533-246-4Yusuf Hikmet Bayur, ''Türk İnkılâbı Tarihi'', Cilt: 3 1914-1918 Genel Savaşı, Kısım: III 1915-1917 vuruşma...

Hamidiye (kruvazör)

Hamidiye Kruvazörü, "Abdülhamid kruvazörü" olarak 1903 yılında İstanbul sularına gelerek Osmanlı donanmasına katılan ve 1908 Devriminin ardından adı ''"Hamidiye"'' olarak değiştirilen bir gemi.