info hiper metinsel formda bir unix komut satırı aracıdır. Komut satırı arayüzünde çalışan, çok sayfalı belgelemeleri(''ing. documentation'') ve yardımları görüntülemeye yarayan bir araçtır. GNU araçlarının bulunmadığı zamanlarda çok kullanışlıdır.

İnfo (Unix)

info hiper metin formda bir unix komut satırı aracıdır. Komut satırı arayüzünde çalışan, çok sayfalı belgelemeleri(ing. documentation) ve yardımları görüntülemeye yarayan bir araçtır. GNU araçlarının bulunmadığı zamanlarda çok kullanışlıdır. info, texinfo formatındaki info dosyalarını işler. ==info komut satırı seçenekleri== -k, --apopros=DİZGE tüm manüellerin tüm indekslerinde DİZGE'yi arar. -d, --directory=DİZ DİZ'i INFO YOLU'na ekler. --dribble=DOSYAADI DOSYAADI'ndaki kullanıcı tuşbasımlarını anımsar. -f, --file=DOSYAADI ziyaret edilecek Info dosyasını belirler. -h, --help bu yardımı görüntüler ve çıkar. --index-search=DİZGE İndeks girdisi DİZGE tarafından işaret edilen düğüme gider. -n, --node=DÜĞÜMADI İlk ziyaret edilen Info dosyasında düğümleri belirler. -o, --output=DOSYAADI Seçili düğümlerden DOSYAAYDI'na çıktı alır. -R, --raw-escapes "ham" ANSI kaçışlardan çıktı alır (öntanımlı). --no-raw-escapes kaçışların okunur metin gibi çıktısını alır. --restore=DOSYAADI ilk tuşbasımlarını DOSYAADI'ndan okur. -Q, --show-options, --usage komut satırı seçenekler düğümüne gider. --subnotes menü ögelerinin özyineli çıktısını alır. --vi-keys vi ve less benzeri tuş bağlantılarını kullanır. --version sürüm bilgisini gösterir ve çıkar. -w, --where, --location Info dosyasının fiziksel konumunu yazdırır. ==Texinfo okuyucuları listesi== * info * pinfo * tkman * tkinfo * khelpcenter * emacs == Ayrıca bakınız == * man * Unix programlarının listesi

Dış bağlantılar

* info kullanım kılavuzu (İngilizce) * info için FreeBSD dokumantasyonu (İngilizce)

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar