İnfrason

Kısaca: İnfrason ya da düşük frekanslı ses, insan kulağının "normal" işitme sınırı olan 20 Hz'den (Hertz) düşük frekanslı seslerdir. Sesin frekansı düştükçe işitme zorlaşır, dolayısıyla insanların infrasonu algılayabilmeleri için ses basıncının yeteri kadar yüksek olmsı gerekir. İnfrasonu algılayan ana organ kulaktır ancak yüksek şiddetlerde vücudun değişik kısımlarıyla da infrason algılanabilir. ...devamı ☟

İnfrason ya da düşük frekanslı ses, insan kulağının "normal" işitme sınırı olan 20 Hz'den (Hertz) düşük frekanslı seslerdir. Sesin frekansı düştükçe işitme zorlaşır, dolayısıyla insanların infrasonu algılayabilmeleri için ses basıncının yeteri kadar yüksek olmsı gerekir. İnfrasonu algılayan ana organ kulaktır ancak yüksek şiddetlerde vücudun değişik kısımlarıyla da infrason algılanabilir. İnfrason bilim dalı 20 Hz ile 0,0001 Hz arası ses dalgalarını inceler. Bu ses frekansı aralığı depremleri izlemek, yeraltında bulunan kaya ve petrol formasyonlarını haritalamak ve kalbin mekaniğini incelemek için balistokardiyografi ya da sismokardiyografide kullanılır. İnfrason uzun mesafeler katedebilir ve engellerin çevresinden genliği çok azalarak dolanabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.