Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı.

İngiliz Şövalyelik Ödülü

Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı. Günümüzde Fransız hükumetinin verdiği şeref belgesi ve nişanı. Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş. Orta Çağ Avrupa'sında özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçılara verilen unvan... }

Yanıtlar