İngiliz Milletler Cemiyeti

İngilizce ismi Commonwealth of Nations'dır. Sözlük anlamı "Milletin çıkarı, iyilik"tir. Commonwealth sözcüğü 1513'ten sonra "devlet" anlamında da kullanılmıştır. Dört önemli kullanımı vardır; bunlardan ikisi Britanya ile ilgilidir.

İngiliz Milletler Cemiyeti

İngiliz Milletler Cemiyeti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İngiliz Uluslar Topluluğu

Yanıtlar