İngilizce ismi Commonwealth of Nations'dır. Sözlük anlamı "Milletin çıkarı, iyilik"tir. Commonwealth sözcüğü 1513'ten sonra "devlet" anlamında da kullanılmıştır. Dört önemli kullanımı vardır; bunlardan ikisi Britanya ile ilgilidir.

İngiliz Milletler Topluluğu

İngiliz Milletler Topluluğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İngiliz Uluslar Topluluğu

İlgili konuları ara

Yanıtlar